Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

„Jakże liczne są twe dzieła, Jehowo!”

PIĘKNO DZIEŁ JEHOWY
Pingwiny białobrewe

NIEZALEŻNIE od tego, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, w górach czy nad morzem, otacza nas zdumiewające piękno dzieł stwórczych Jehowy Boga.

Ludzie przejęci uczuciem wdzięczności zawsze interesowali się dziełami Bożymi. Zastanówmy się nad przykładem Salomona, który ‘mądrością przewyższał wszystkich mieszkańców Wschodu’. W Biblii czytamy: „Mówił (…) o drzewach, od cedru, który jest na Libanie, po hizop, który wyrasta na murze; mówił też o zwierzętach i o stworzeniach latających, i o poruszających się stworzeniach, i o rybach” (1 Królów 4:30, 33). Ojciec Salomona, król Dawid, często rozmyślał o Bożych arcydziełach. Poruszony nimi, wykrzyknął do swego Twórcy: „Jakże liczne są twe dzieła, Jehowo! Wszystkie je uczyniłeś mądrze. Ziemia jest pełna twych tworów” (Psalm 104:24).

My także powinniśmy przyglądać się dziełom stwórczym i nad nimi rozmyślać. Na przykład możemy ‘podnieść oczy ku górze’ i zapytać: „Kto stworzył te rzeczy?” To Jehowa Bóg dysponuje „obfitością dynamicznej energii” i naprawdę jest „pełen werwy w swej mocy”! (Izajasza 40:26, NW).

Jak wpływa na nas rozmyślanie o dziełach stwórczych Jehowy? Co najmniej na trzy sposoby. Może

  1. przypominać, że należy cenić dar życia,
  2. skłaniać do pomagania innym, by uczyli się z dzieła stwórczego, a także
  3. pobudzać do pogłębiania wiedzy o naszym Stwórcy i okazywania Mu większej wdzięczności.
Grand Teton, Wyoming, USA
Podziw dla Stwórcy

Wielu naukowców dostrzega w przyrodzie rękę Boga. Oto kilka wypowiedzi:

„Satysfakcję i radość z mojej pracy naukowej odczuwam w chwilach, gdy odkrywam coś nowego. Wtedy myślę sobie: ‘A więc tak to Bóg zaprojektował’. Chciałbym pojąć choćby drobną cząstkę Boskiego planu” (Henry Schaefer, profesor chemii).

„Sprawę powiązania praprzyczyny Wszechświata z jego ekspansją pozostawia się czytelnikowi, ale bez Niego [Boga] nasz obraz jest niepełny” (Edward Milne, brytyjski kosmolog).

„Jesteśmy świadomi, że naturę można opisać z zastosowaniem najwyższej matematyki, ponieważ stworzył ją Bóg” (Alexander Polyakov, rosyjski matematyk).

„Badając dzieła przyrody, zgłębiamy myśli Stwórcy, poznajemy Jego koncepcje, interpretujemy system Jego, nie naszego, autorstwa” (Louis Agassiz, amerykański biolog).

Ponieważ prowadzimy o wiele bogatsze życie niż „bezrozumne zwierzęta”, potrafimy dostrzegać i cenić piękno przyrody (2 Piotra 2:12). Możemy się rozkoszować widokiem urzekających pejzaży i wsłuchiwać się w melodyjny śpiew ptaków. Z kolei zdolność orientacji w czasie i przestrzeni ułatwia nam gromadzenie miłych wspomnień. Chociaż nasze obecne życie odbiega od doskonałości, z całą pewnością warto żyć!

Rodzice mogą rozbudzać w dzieciach naturalne zainteresowanie przyrodą. Na przykład dzieci bardzo lubią zbierać muszelki nad morzem, mieć jakieś zwierzątko lub wspinać się na drzewa. Rodzice mogą im pomóc dostrzec związek między takimi dziełami a ich Stwórcą. Rozwinięty w ten sposób podziw i szacunek dla tworów Jehowy może w nich pozostać na całe życie (Psalm 111:2,10).

Bylibyśmy niezmiernie krótkowzroczni, gdybyśmy podziwiali dzieło stwórcze, ale pomijali Stwórcę. W przemyśleniu tej sprawy pomaga nam prorok Izajasz, który zapytał: „Czy się nie dowiedziałeś ani nie słyszałeś? Jehowa, Stwórca krańców ziemi, jest Bogiem po czas niezmierzony. On się nie męczy ani nie nuży. Nie sposób zbadać jego zrozumienia” (Izajasza 40:28).

Dzieła Jehowy rzeczywiście dowodzą Jego niezrównanej mądrości i mocy oraz głębokiej miłości do ludzi. Kiedy widzimy otaczające nas piękno i dostrzegamy przymioty Tego, który to wszystko uczynił, czujemy się wprost zmuszeni do powtórzenia za Dawidem: „Nie ma (…) nikogo takiego, jak ty, Jehowo, ani nie ma dzieł takich, jak twoje” (Psalm 86:8).

Posłuszni ludzie z pewnością będą się nadal rozkoszować stwórczymi dziełami Jehowy. Przez całą wieczność będziemy mieć niezliczone sposobności, by się o Nim czegoś dowiadywać (Kaznodziei 3:11). A im lepiej poznamy naszego Stwórcę, tym mocniej Go pokochamy.

topStrażnica, nr 22 z 15 listopada 2004