Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

PROWADŹ SZCZĘŚLIWE ŻYCIE RODZINNE

szczęśliwa rodzina

Czy znasz rodziny tak zgodne i szczęśliwe, jak te, przedstawione tutaj na obrazkach? Na całym świecie rodziny się rozpadają. Przyczyniają się do tego między innymi rozwody, kłopoty z zatrudnieniem, dylematy samotnych matek i ojców oraz napięcia emocjonalne. Pewna specjalistka od spraw życia rodzinnego narzekała: „Obecnie każdemu są już znane zapowiedzi, zwiastujące kres instytucji rodziny”.

Dlaczego rodziny mają dziś tyle trudnych problemów? Co zrobić, żeby prowadzić szczęśliwe życie rodzinne?

Jak powstała rodzina

Chcąc odpowiedzieć na takie pytania, trzeba poznać początki małżeństwa i rodziny. Jeżeli bowiem te instytucje miały Założyciela — Stwórcę — to członkowie rodzin u Niego powinni szukać wskazówek, bo On na pewno wie najlepiej, co jest potrzebne do prowadzenia naprawdę szczęśliwego życia rodzinnego.

Rzecz ciekawa, wiele osób wyraża pogląd, że rodzina nie miała żadnego Założyciela. The Encyclopedia Americana informuje: „Niektórzy naukowcy skłonni są upatrywać początków małżeństwa w łączeniu się w pary zwierząt, stojących niżej od człowieka”. Jednakże Jezus Chrystus mówił o stworzeniu mężczyzny i kobiety. Powołał się na autorytet dawnych zapisów biblijnych i powiedział: „Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mateusza 19:4-6).

Jezus Chrystus miał rację. To rozumny Bóg stworzył pierwszych ludzi i zadbał o warunki do szczęśliwego życia rodzinnego. Bóg połączył pierwszą parę węzłem małżeńskim i oświadczył, że mąż ma ‘złączyć się z żoną swoją i staną się jednym ciałem’(1 Mojżeszowa 2:22-24). Czy wobec tego kłopoty dzisiejszych rodzin nie wynikają z obrania stylu życia, który narusza mierniki wyłuszczone przez Stwórcę w Jego Słowie, w Biblii?

Jak osiągnąć sukces?

szczęśliwa rodzina

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że współczesny świat kładzie nacisk na interesowanie się własnymi sprawami i aspiracjami. „Chciwość to zdrowy objaw” — oświadczył pewien finansista grupie studentów, kończących naukę na jednej z amerykańskich uczelni. „Można być chciwym, a mimo to mieć o sobie dobre zdanie”. Ale zabieganie o dobra materialne wcale nie zapewnia sukcesu. W gruncie rzeczy usposobienie materialistyczne stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla życia rodzinnego, ponieważ utrudnia stosunki międzyludzkie oraz pochłania czas i pieniądze. Przeciwstawmy temu choćby dwa przysłowia biblijne i zobaczmy, czy nie pomogą nam zrozumieć, od czego zależy szczęście.

„Lepsze jest trochę jarzyn z miłością,
niż tłusty wół z nienawiścią”.

„Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju
niż dom pełen biesiad kłótliwych”.
(Przysłów 15:17; 17:1, Biblia Tysiąclecia)

Mocne słowa, prawda? Spróbuj sobie wyobrazić, jakże inny byłby świat, gdyby w każdej rodzinie słuchano tych rad! Biblia zawiera też cenne wskazówki na temat wzajemnych stosunków między członkami rodziny. Rozważmy chociaż kilka takich zaleceń.

• Mężowie: ‘Miłujcie żony swoje jak własne ciała’ (Efezjan 5:28-30).
Proste, ale skuteczne! Ponadto Biblia każe mężowi ‘okazywać żonie szacunek’ (1 Piotra 3:7, Kowalski). Powinien ją zatem darzyć specjalnymi względami, to znaczy powinien być delikatny, wyrozumiały i dodawać jej otuchy. Będzie też z docenianiem wysłuchiwał jej opinii (porównaj 1 Mojżeszową 21:12). Czy nie sądzisz, że gdyby mąż odnosił się do żony z taką troskliwością, z jaką sam chciałby być traktowany, wyszłoby to na dobre każdej rodzinie? (Mateusza 7:12).

• Żony: ‘Poważajcie swoich mężów’(Efezjan 5:33).
Żona przyczynia się do szczęścia rodziny, gdy wspiera męża w wypełnianiu jego trudnych zadań. Właśnie to miał na uwadze Bóg, kiedy stwarzał żonę, aby była ‘pomocą odpowiednią dla męża’ (1 Mojżeszowa 2:18). Czy potrafisz ocenić, jakim to jest dobrodziejstwem dla rodziny, jeśli żona okazuje mężowi szacunek popieraniem jego decyzji i współdziałaniem z nim w osiąganiu celów, które wspólnie sobie stawiają?

szczęśliwa rodzina

• Oboje: „Mąż i żona niech będą sobie wierni” (Hebrajczyków 13:4, Współczesny przekład).
Kiedy tak się dzieje, życie rodzinne niewątpliwie dużo na tym zyskuje. Zdrada małżeńska częstokroć niszczy rodzinę (Przypowieści 6:27-29,32). Toteż Biblia słusznie nalega: „Raduj się z żony twojej młodości! (…) Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą?” (Przypowieści 5:18-20).

• Rodzice: ‘Wychowujcie dzieci odpowiednio do drogi, którą mają iść’ (Przypowieści 22:6).
Jeżeli rodzice będą poświęcać dzieciom czas i uwagę, na pewno wpłynie to korzystnie na życie rodzinne. Dlatego Biblia wzywa rodziców, by wpajali dzieciom zdrowe zasady, ‘gdy siedzą w domu i gdy są w drodze, i gdy się kładą, i gdy wstają’ (5 Mojżeszowa 11:19). Pismo Święte powiada ponadto, że rodzice powinni okazywać dzieciom miłość przez utrzymywanie ich w karności (Efezjan 6:4).

• Dzieci: „Bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu” (Efezjan 6:1).
Co prawda, w świecie pełnym bezprawia, nie zawsze jest wam łatwo słuchać rodziców. Czy jednak nie zgodzicie się z tym, że mądrość nakazuje słuchać wskazówek Założyciela rodziny? On wie, co jest najlepsze dla szczęścia rodziny. Bądźcie więc zawsze bardzo posłuszne rodzicom. Zdecydowanie wystrzegajcie się różnych pokus podsuwanych przez świat, który chce was nakłonić do złego (Przypowieści 1:10-19).

Rodzina czuje się tym szczęśliwsza, im ściślej wszyscy jej członkowie stosują się do rad Pisma Świętego. Wpływa to nie tylko na poprawę wzajemnych stosunków, ale też otwiera przed taką rodziną widoki na wspaniałą przyszłość w nowym świecie, przyobiecanym przez Boga (2 Piotra 3:13; Objawienie 21:3-4). Wprowadźcie, więc, w swojej rodzinie zwyczaj wspólnego studiowania Biblii! Miliony rodzin na całej ziemi znajduje potrzebne wskazówki również w opartym o Biblię podręczniku TAJEMNICA SZCZĘŚCIA RODZINNEGO.

[Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne przytoczono z Biblii warszawskiej]
top© 1992 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania