Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Od czego zależy szczęście w małżeństwie?

Czy wskoczyłbyś do rzeki, nie umiejąc pływać?
Takie niemądre posunięcie mogłoby cię kosztować zdrowie,
a nawet życie. Pomyśl jednak, ile osób pośpiesznie zawiera
związek małżeński, choć nie bardzo wie, jak podołać
wynikającym z niego obowiązkom.

JEZUS oświadczył: „Kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, by zobaczyć, czy mu wystarczy na jej dokończenie?” (Łukasza 14:28). Zasada ta dotyczy nie tylko wznoszenia wieży, ale też budowania małżeństwa. Osoby pragnące je zawrzeć powinny starannie obliczyć koszty, czyli upewnić się, czy sprostają wymaganiom, jakie stawia ten związek.

Rzut oka na małżeństwo

Posiadanie partnera, z którym można dzielić radości i smutki, rzeczywiście jest błogosławieństwem. Małżeństwo potrafi wypełnić pustkę wywołaną samotnością czy rozpaczą, a także zaspokoić nasze wrodzone pragnienie miłości, towarzystwa oraz bliskiej więzi. Po stworzeniu Adama Bóg słusznie oświadczył: „Człowiekowi nie jest dobrze pozostawać samemu. Uczynię dla niego pomoc jako jego uzupełnienie” (Rodzaju 2:18; 24:67; 1 Koryntian 7:9).

wspólne wiosłowanie

Małżeństwo rozwiązuje więc pewne problemy Ale przysparza też nowych. Dlaczego? Otóż związek ten tworzą dwie odrębne osobowości, które mogą być ze sobą zgodne, ale na pewno nie są identyczne. A zatem nawet między dobranymi małżonkami będzie niekiedy dochodzić do nieporozumień. Chrześcijański apostoł Paweł napisał, że kto zawiera związek małżeński, zazna „udręki w ciele” lub jak to oddano w The New English Bible, „bólu i smutku w tym cielesnym życiu” (1 Koryntian 7:28).

Czyżby Paweł był pesymistą? Skądże! Po prostu zachęcał kandydatów na małżonków do przejawiania realizmu. Zachwyt, wynikający z pociągu do danej osoby, nie jest dokładnym wskaźnikiem tego, jak życie z nią będzie wyglądać w kilka miesięcy lub lat po ślubie. Każde małżeństwo staje w obliczu specyficznych wyzwań i trudności. Kwestia polega nie na tym, czy się one pojawią, ale jak im stawić czoło, gdy się wyłonią.

Problemy dają mężowi i żonie sposobność wykazania, iż łączy ich szczera miłość. Oto przykład: Cumujący w porcie statek wycieczkowy może wyglądać okazale. Jednakże jego rzeczywista zdatność do żeglugi ujawnia się dopiero na pełnym morzu - niewykluczone, że nawet w zetknięciu z potężnymi falami sztormowymi. Podobnie o sile więzów małżeńskich można się przekonać nie tylko w spokojnych, romantycznych chwilach, ale też w trudnych warunkach, w których partnerom udaje się przetrwać nawałnice przeciwności.

Aby tak było, małżonkowie muszą być sobie oddani, gdyż Bóg chciał, żeby mężczyznaprzylgnął do swej żony i żeby oboje stali się jednym ciałem (Rodzaju 2:24). Myśl o zobowiązaniu napawa dziś wielu obawą. Ale dwoje ludzi, którzy naprawdę się kochają, na pewno zechce uroczyście przyrzec, iż będzie razem. Przydaje to ich związkowi powagi, im samym zaś pozwala ufać, że w każdej sytuacji przyjdą sobie z pomocą.*//  Kto nie jest gotowy wziąć na siebie takiego zobowiązania, ten w rzeczywistości nie jest gotowy do małżeństwa (porównaj Kaznodziei 5:4-5). Niekiedy nawet osoby, będące już po ślubie, muszą sobie jeszcze lepiej uświadomić, jak ważne dla trwałości małżeństwa okazuje się wzajemne oddanie.

[*// Jedyną biblijną podstawą do rozwodu umożliwiającego ponowne wstąpienie w związek małżeński jest rozpusta” - pozamałżeńskie kontakty seksualne (Mateusza 19:9).]

Zbadaj samego siebie

Zapewne potrafisz wyliczyć przymioty, które chciałbyś widzieć u swego partnera. Ale o wiele trudniej jest zbadać samego siebie i ustalić, jaki wkład w małżeństwo można wnieść osobiście. Samoocena odgrywa istotną rolę zarówno przed ślubowaniem, jak i po nim. Zadaj sobie na przykład poniższe pytania:

• Czy jestem gotowy wziąć na siebie dożywotnie zobowiązanie wobec partnera? (Mateusza 19:6).

Za czasów biblijnego proroka Malachiasza, wielu mężów odprawiało swe towarzyszki życia i prawdopodobnie poślubiało młodsze kobiety. Jehowa oświadczył, iż Jego ołtarz jest pokryty łzami opuszczonych żon, i potępił tych, którzy wobec nich tak ”zdradziecko postąpili' (Malachiasza 2:13-16).

• Jeśli myślę o wstąpieniu w związek małżeński, czy mam już za sobą okres, w którym popęd płciowy jest szczególnie silny i może wypaczyć właściwy osad?(1 Koryntian 7:36).

„Zawieranie małżeństwa w zbyt młodym wieku to spore ryzyko” - mówi Nikki, która wyszła za mąż, mając 22 lata. Ostrzega: „Dopóki nie zbliżysz się do trzydziestki, twoje uczucia, cele oraz upodobania będą się wciąż zmieniać”. Rzecz jasna, miarą gotowości do małżeństwa nie może być sam wiek. Jednakże osoba zawierająca związek małżeński w okresie, gdy pociąg płciowy dopiero się u niej pojawił i jest szczególnie silny, może patrzeć na świat przez różowe okulary i nie dostrzegać przyszłych problemów.

„Najlepszy opis miłości,
jaki kiedykolwiek czytałem”

„Skąd wiesz, czy żywisz prawdziwa miłość?” - napisał dr Kevin Leman. „Przymiot ten opisano w pewnej starej księdze. Chociaż ma ona już prawie 2000 lat, wciąż jest to najlepszy opis miłości, jaki kiedykolwiek czytałem”.

Doktor Leman miał na myśli, zawarte w Biblii, słowa chrześcijańskiego apostoła Pawła z Listu 1 do Koryntian 13:4-8:

„Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje z prawda. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję, wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie zawodzi”.

• Czy mam cechy, które mogłyby się przyczynić do powodzenia mego małżeństwa? (Galatów 5:22-23).

Apostoł Paweł napisał do Kolosan: „Przyodziejcie się w tkliwe uczucia: współczucie, życzliwość, uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość” (Kolosan 3:12). Rada ta odnosi się zarówno do osób myślątych o małżeństwie, jak i do tych, którzy już je zawarli.

• Czy jestem na tyle dojrzały, by móc wspierać współmałżonka w trudnych chwilach? (Galatów 6:2).

„W obliczu problemów daje się zauważyć skłonność do obarczania winą partnera”- oświadczył pewien lekarz. „Istotną rolę odgrywa nie to, kto zawinił, lecz raczej to, jak dalece mąż i żona umieją współdziałać na rzecz zacieśniania więzów małżeńskich”. Do małżeństw można odnieść następujące słowa mądrego króla Salomona: „Lepiej jest dwom niż jednemu (…) Bo gdyby jeden upadł, drugi może podnieść swego towarzysza. Lecz co będzie z kimś, kto jest sam jeden i upadnie, gdy nie ma drugiego, który by go podniósł?” (Kaznodziei 4:9-10).

• Czy mam pogodne i optymistyczne usposobienie, czy przeważnie jestem ponury i nastawiony negatywnie? (Przysłów 15:15).

Człowiek usposobiony negatywnie ciągle doszukuje się dziury w całym. Małżeństwo cudownie go nie odmieni. Kto na ogół jest krytyczny lub nastawiony pesymistycznie w stanie wolnym, będzie taki sam po ślubie. Negatywne nastawienie może być w małżeństwie źródłem silnych napięć (porównaj Przysłów 21:9).

• Czy w trudnych chwilach zachowuję spokój, czy wybucha niepohamowanym gniewem? (Galatów 5:19-20).

Chrześcijanom nakazano, aby byli nieskorzy do srogiego gniewu (Jakuba 1:19). Zarówno przed ślubem, jak i po nim należy stosować się do następującej rady: „Bądźcie srodze zagniewani, a jednak nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad waszym rozdrażnieniem” (Efezjan 4:26).

Przyjrzyj się przyszłemu współmałżonkowi

„Roztropny rozważa swe kroki” — głosi przysłowie biblijne (Przysłów 14:15). Niewątpliwie ma to zastosowanie przy wyborze męża lub żony Podejmuje się wówczas jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Niestety, wielu osobom więcej czasu zabiera wybór samochodu czy szkoły niż przyszłego partnera.

Emocje bywają zwodnicze

Opisana w Biblii Szulamitka najwyraźniej dobrze wiedziała, iż romantyczne uczucia mają, zwodniczą moc. Kiedy o jej względy zabiegał potężny król Salomon, prosiła swe towarzyszki, by nie budziły ani nie wzniecały w niej miłości, dopóki nie będzie do tego skłonna (Pieśń nad Pieśniami 2:7). Ta mądra młoda kobieta nie chciała, aby przyjaciółki nakłaniały ją do kierowania się emocjami. Ma to praktyczna wartość również dla tych, którzy obecnie planują, wstąpienie w związek małżeński. Trzymaj uczucia w ryzach. Gdybyś zamierzał kogoś poślubić, powinieneś to uczynić z miłości nie do idei małżeństwa, lecz do danej osoby.

Jeśli myślisz o założeniu rodziny, to zechcesz się upewnić o „przydatności” drugiej strony. Weź, na przykład, pod uwagę poniższe pytania. Chociaż zadano je z punktu widzenia kobiety, wiele z tych zasad odnosi się również do mężczyzny A przeanalizowanie ich wyjdzie na dobre nawet osobom już związanym węzłem małżeńskim:

• Jaką ma opinię? (Filipian 2:19-22).

Księga Przysłów 31:23 wspomina o mężu, który „jest znany w bramach, gdy zasiada ze starszymi kraju”. Starsi miasta zasiadali w jego bramach, by wydawać orzeczenia sędziowskie. Najwyraźniej więc ów mężczyzna cieszył się powszechnym zaufaniem. O reputacji człowieka w niemałym stopniu świadczy to, za kogo uważają go inni. W miarę możliwości weź też pod uwagę spostrzeżenia zależnych od niego osób. Może to ci uzmysłowić, jak z czasem ty, już jako jego żona, będziesz się na niego zapatrywać (porównaj 1 Samuela 25:3, 23-25).

• Jakie ma zasady moralne?

Zbożna mądrość jest „przede wszystkim nieskalanie czysta” (Jakuba 3:17). Czy twego przyszłego towarzysza życia bardziej interesuje zaznawanie zmysłowych przyjemności niż wasza pozycja przed Bogiem? Jeżeli już teraz nie dokłada starań, by trzymać się w życiu Bożych mierników moralnych, to czy można przypuszczać, że będzie to robił po ślubie? (Rodzaju 39:7-12).

• Jak mnie traktuje? (Efezjan 5:28-29).

Biblijna Księga Przysłów mówi o mężu, który „ufa” swej żonie i „ją wysławia” (Przysłów 31:11, 28). Nie kieruje się chorobliwą zazdrością ani nie oczekuje zbyt wiele. Jakub napisał, że mądrość z góry jest „usposobiona pokojowo, rozsądna (…) pełna miłosierdzia i dobrych owoców” (Jakuba 3:17).

• Jak się odnosi do członków swej rodziny? (Wyjścia 20:12).

Szacunku dla rodziców wymaga się nie tylko od dzieci. Biblia mówi: „Słuchaj swego ojca, który cię spłodził, i nie gardź swą matką - tylko dlatego, że się zestarzała” (Przysłów 23:22). Co ciekawe, dr W.Hugh Missildine napisał: „Wielu problemów i nieporozumień małżeńskich dałoby się uniknąć - lub przynajmniej je przewidzieć - gdyby narzeczeni od czasu do czasu odwiedzali się w swoich domach i przyjrzeli się wzajemnym relacjom między ewentualnym partnerem a jego rodzicami. Sposób, w jaki ich traktuje, znajdzie odbicie w jego odnoszeniu się do współmałżonka. Trzeba zadać sobie pytanie: Czy chcę, by obchodził się ze mną tak, jak ze swym ojcem i matką? A z ich stosunku do niego można wywnioskować, jak będzie traktować siebie i jakiego zachowania wobec swej osoby będzie oczekiwać od ciebie, gdy już minie miodowy miesiąc”.

• Czy jest skłonny do gniewu lub używania obelżywej mowy?

Biblia radzi: „Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte” (Efezjan 4:31). Paweł ostrzegł Tymoteusza przed chrześcijanami, którzy pod względem umysłowym chorowali na dociekania i spory o słowa i dawali upust „zawiści, waśni, obelżywej mowie, niegodziwym podejrzeniom, gwałtownym sporom o drobiazgi” (1 Tymoteusza 6:4-5).

Prócz tego Paweł napisał, że mężczyzna nie może być „skory do bicia”, a według greckiego oryginału - do zadawania ciosów (1 Tymoteusza 3:3). Nie wolno mu robić tego dosłownie, ani chłostać drugich słowami. Kto w przypływie gniewu łatwo wpada w agresję, nie jest odpowiednim partnerem małżeńskim.

• Jakie cele sobie wytycza?

Niektórzy zabiegają o bogactwa i ponoszą nieuniknione konsekwencje takiego postępowania (1 Tymoteusza 6:9-10). Inni bezwolnie płyną z prądem, nie zmierzając do żadnego celu (Przysłów 6:6-11). Jednakże bogobojny mężczyzna da wyraz takiemu samemu postanowieniu jak Jozue, który oświadczył: „Ja i mój dom będziemy służyć Jehowie” (Jozuego 24:15).

Nagrody i obowiązki

Małżeństwo to instytucja, którą założył i uprawomocnił Jehowa Bóg (Rodzaju 2:22-24). W myśl Jego zamierzenia miało stanowić trwały związek między mężczyzną a kobietą, aby mogli wzajemnie się wspierać. Jeżeli mąż i żona będą się trzymać zasad biblijnych, ich życie okaże się pełne radości (Kaznodziei 9:7-9).

Musimy jednak pamiętać, że żyjemy w „krytycznych czasach trudnych do zniesienia”. Biblia zapowiedziała, iż w tym okresie ludzie będą „rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli (…) nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody (…) zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą” (2 Tymoteusza 3:1-4). Cechy te mogą wywierać na małżeństwo ogromny wpływ. Kto, zatem, zamierza się ożenić lub wyjść za mąż, powinien starannie obliczyć koszty A ci, którzy są już po ślubie, powinni dalej umacniać swe związki, poznając i wprowadzając w czyn rady Boże, zawarte w Biblii.

Osoby dopiero planujące założenie rodziny postąpią więc dobrze, gdy wybiegną myślą poza dzień ślubu. Wszyscy zaś powinni brać pod uwagę nie tylko zawarcie związku małżeńskiego, ale i życie w nim. Polegaj na kierownictwie Jehowy, abyś mógł być realistą, a nie romantycznym marzycielem. Czyniąc tak, najprawdopodobniej zaznasz szczęście w małżeństwie.

topNa podstawie: Strażnica, nr 4 z 15 lutego 1999