Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Bitwa o Betlehem

Widok na dzwonnicę Betlehemskiej Bazyliki Narodzenia Dzwonnica betlejemskiej Bazyliki
„Jesteśmy wystarczająco religijni, by się nawzajem nienawidzić, ale za mało, by się miłować”
(Jonatan Swift)

Słynna bazylika Narodzenia Pańskiego jest obiektem sporu pomiędzy poszczególnymi odłamami chrześcijaństwa. Ta „wspólna własność” greckiego kościoła prawosławnego, kościoła ormiańskiego i rzymskokatolickiego jest skrupulatnie podzielona i pilnie strzeżona. Bywało, że nawet przesunięcie dywanika o kilka centymetrów doprowadzało do rozlewu krwi.

Do dzisiaj, kontrolowana przez Greków Grota Narodzenia jest chroniona przez grube stalowe drzwi, broniące dostępu katolikom.

Najsłynniejszy w ostatnich latach spór, toczy się pomiędzy Grekami a Ormianami. Poszło o to, że podczas sprzątania nad wejściem do groty, duchowni greccy wspinają się na ormiańską bimę (podwyższenie przeznaczone tylko dla duchownych). Co roku, w „dorocznym Dniu Generalnego Sprzątania”, obchodzonym 29 grudnia — konflikt się zaostrza. W 1984 roku doszło nawet do regularnej bitwy między duchownymi obu kościołów, którzy zaczęli okładać się, wniesionymi pod sutannami prętami i łańcuchami. Pośród wzajemnych oskarżeń, rzucanych przez krewkich przeciwników (oskarżali się wzajemnie, na przykład o to, że do „walk” wynajmowani są miejscowi hultaje), w roli rozjemcy musiały wystąpić władze izraelskie, szczerze zainteresowane znalezieniem dyplomatycznego rozwiązania. Ostatecznie uzgodniono, że Grecy mogą sprzątać ale nie wolno im wchodzić na ormiańską bimę. Zostało to bardzo źle przyjęte przez patriarchę greckiego, który wystosował ostry protest do rządu izraelskiego.

topPowyższy tekst zaczerpnięto z przewodnika serii PASCAL „Izrael i terytoria palestyńskie”, wydanie III z 2000 roku, strona 457[pokrewne w uStroniu:] BETLEJEM — symbol jedności i miłości chrześcijańskiej? :: Brat wali butem :: Spory o miejsca święte