Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Fotograficzna fokumentacja katolickiego nazizmu w Chorwacji

Zdjęcia, dokumentujące zbrodnie katolickich nazistów w Chorwacji

Kolekcja jest na prawdę ogromna, dlatego wymaga selekcji i opracowania

Propagandowy plakat Ów propagandowy plakat dobitnie ukazuje faszystowskie skłonności „dobrego katolika” Pavelića
„Wielki wódz Adolf Hitler i naczelnik dr Ante Pavelić wzywają nas do obrony naszej ojczyzny…”
Ante Pavelic Pius XII
Dwaj przyjaciele: Ante Pavelić oraz papież Pius XII — wielokrotnie spotykali się razem.
Ante Pavelić Ante Pavelić (1889-1959) — przywódca chorwackich faszystów; przy pomocy Kościoła zdołał uniknąć sprawiedliwości, zbiegł do Hiszpanii, a stamtąd do Ameryki Południowej.
Marcone & Pavelić Marcone-legato pontificio in Croazia and Pavelic
Współpraca legata papieskiego, Marcone, z kato-faszystowskim reżimem Ante Pavelića, układała się nadzwyczaj pomyślnie
Katolickie 'Heil Hitler' Chorwaccy duchowni salutują nazistowskim gestem (kwiecień 1942)
Charakterystyczne na tym zdjęciu jest to, że wyłącznie duchowni wzywają swego boga, Hitlera. Nie czynią tego nawet żołnierze.
Katoliccy biskupi, „spółkujący” z nazistami Aresztowanie prawosławnych popów. Uroczystość „nawrócenia” na powrót grupy schizmatyckich Serbów na łono „jedynego, prawdziwego” kościoła. Pius XII przyjmuje hiszpańskich faszystów Ustasze całują papieza Piusa XII, na audiencji w Watykanie Pavelić i wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II duchowy przywódca chorwacjich nazistów, Stepinać
Legat papieski w gronie chorwackich faszystów

Grupa pięciu, z ogólnej liczby około miliona Serbów, w bestialski sposób zamordowanych za odmowę powrotu na łono kościoła katolickiego.
o. Miroslav Filipović. Z lewej w przyodziewku franciszkańskiego mnicha, z prawej - komendanta obozu w Jasenovacu. W obozie tym zginęło ok. 80-120 tys. osób, w tym wiele dzieci.

 

 


Brama wjazdowa do „chorwackiego Auschwitz” w Jasenovacu, którego komendantem był franciszkanin, o.Miroslav Filipović


Dzieci serbskie uratowane z obozu ustaszów.

 

 

Watykan był dobrze poinformowany co dzieje się pod rządami ustaszów w Chorwacji, gdyż miał tam swojego reprezentanta. Od prawej: arcybiskup Stepinac, w białym uniformie - nuncjusz papieski Marcone (reguły dominikańskiej). Wokół nich siedzą naziści oraz ustasze. Zdjęcie wykonano w Zagrzebiu, podczas uroczystości powitania papieskiego nuncjusza Marcone.


 

Audiencja w Watykanie dla funkcjonariuszy ustaszowskiej policji we wrześniu 1943roku.

 

Parada „Czarnej Chorwackiej Legii”, która wsławiła się niewysłowionym wręcz okrucieństwem w czasie wojny w Jugosławii w latach 1941-45. Za legionistami maszerują katolickie siostry zakonne!

 

Archbishop Stepinac said this on March 28, 1941:
All in all, Croats and Serbs are of two worlds, northpole and southpole, never will they be able to get together unless by a miracle of God. The schism (Eastern Orthodoxy) is the greatest curse in Europe, almost greater than Protestantism. Here there is no moral, no principles, no truth, no justice, no honesty.

topOpracowano na podstawie książki: „Jezus oskarża” — Uli Weyland, str. 360-366