Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

ROSZHASZANA (Nowy Rok czyli Święto Trąbki)


Dęcie w szofar Dęcie w szofar rozpoczyna nowy rok żydowski

Siódmy miesiąc roku „Tyszre” odznacza się z pomiędzy innych miesięcy tem, że w nim przypada szereg uroczystych świąt. W pierwszy dzień tego miesiąca, odgłos trąbki czyli surmy „Szofer” wzywa lud do religijnego przygotowania się na „Dzień Oczyszczenia”, czyli „Dzień sądny” „Jomkipur”, który przypada 70-go dnia t. m., dla wyjednania sobie przebaczenia grzechów od Boga.

Tradycyja nazywa ten czas przygotowania się „dziesięcioma dniami pokuty” (Aseres jemej teszuwa). Trąbka tedy wzywa do pojednania się Izraela z Bogiem w dzień do odpuszczenia grzechów, a w tej pewności, że Bóg, pomny zasług patryjarchów, pobłażliwym będzie dla grzesznego potomstwa, Pismo Święte nazywa ten dzień także „Dniem wspomnienia” (Jom Zykoron), także „Sobotą Sobót”.

Tradycyja podniosła Święto „Trąbki” do święta noworocznego i liczy rachubę lat czyli zaczyna kalendarz roczny od pierwszego Tyszre. Oprócz tego legenda przypisuje mu znaczenie dnia sądu, w którym Bóg wyrokuje o losach, jakie w ciągu roku synów ziemi spotkać mają, o czem wszakże Pismo Święte ani słówka nie wspomina..

topДозволено Цензурую. - Варшава, 11 Ноября 1892 года