Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

PURIM (Losy, Zapusty)

purim, czyli rzucanie losów Księga Estery, czytana w Purim często zdobiona jest ilustracjami.

OPRÓCZ świąt uroczystych, są jeszcze w ciągu roku pewne dni radosne, mające barwę religijno-narodową. Do nich należą dwa dni 14 i 15-go Adar, zwane „Purim” na pamiątkę cudownego ocalenia Izraelitów w Persyi, za panowania Achaszwerosza.

Pierwszy dygnitarz państwa Haman, uniesiony dumą obrażoną, wyjednał u swego władcy edykt, skazujący na zagładę wszystkich Izraelitów, w państwie persko-medyjskiem licznie osiadłych, i to w dniu wybranym przez los (Pur), który przypada na 14-ty Adar (ztąd Purim).

Dzięki atoli interwencyi Estery, cieszącej się szczególniejszymi względami władcy, nie tylko edykt został odwołany, ale nad to Haman poniósł zasłużoną karę i razem ze swoimi synami został powieszony.

Obchodzą tedy do dziś dnia żydzi Purim, jako dzień radosny, w którym odczytują po synagogach cały dramat Estery, na rolce pergaminowej (Megula) pisany, rozdają biednym jałmużnę i uprzyjemniają sobie dzień przez wymianę upominków. Wieczorem tego dnia zaleca zwyczaj sutą ucztę, a po skończonej biesiadzie muzykę, maskarady lub sceniczne przedstawienia epizodów z dramatu Estery, w których karykatura Hamana główną odgrgwa rolę. Wierni tradycji powtarzają toż samo nazajutrz 15 Adar.


[Zob. artykuł, pt.: Estera w uStroniu]
topДозволено Цензурую. - Варшава, 11 Ноября 1892 года