Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

GET (Rozwód)

GET

Zdumiewająca mądrość prawodawstwa mojżeszowego, dążąc do podniesienia i uszlachetnienia natury ludzkiej, bierze zawsze człowieka takiego, jakiego go prawa przyrodzone mieć chciały, pragnie go mieć zacnym i odwodzi go od wszystkiego, co przeczy naturze, nawet od egzaltowanej pobożności, któraby się zrzekła praw przyrodzonych, człowiekowi właściwych.

Tą także mądrą zasadą, powodował się Mojżesz stanowiąc w przeciwstawieniu do prawa o zawiązywaniu małżeństwa — prawo o rozwodzie.

Stosunek małżeński między mężem a żoną ma być przedewszystkiem prawdziwy, głęboki, szczery, ma być istotną spójnią, związaniem dusz, przenigdy zaś zewnętrznem, formalnem, przymusowem pożyciem. Tu więc gdzie od dawna rozstrój nastąpił, a rozłąka faktycznie istnieje, mozaizm uważa wszelkie dalsze pożycie małżeńskie za uchybienie świętości przymierza małżeńskiego, za przeciwne warunkom moralności, za ujemnie wpływające na obyczajowy ostój towarzystwa. Prawem wpływać na treść uczuć Mojżesz się nie kusi, ani pragnie gwałcić praw ludzkiego szczęścia dla zadosyćuczynienia formułom idealistycznym. I dla tego to, właśnie z powodu idealnego pojęcia małżeństwa, jako zlania się dwóch istot w jedną całość, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, okolicznościami wywołane, za dopuszczalne uznane być musi.

Określenie prawne rozwiązania małżeństwa brzmi: „Gdy pojął kto żonę, a stal się jej małżonkiem, a stało się, że nie znalazła przychylności w oczach jego, dla tego, że znalazł w niej coś hańbiącego, tedy jej napisze list rozwodowy i da w rękę jej, a wypuści ją z domu swego” (Deuterenomium 24,1).

Rozwód tedy jest tylko zewnętrzną formą wykonania nastąpionej przedtem wewnętrznej rozłąki.

W czasach potalmudycznych, w 2-ej połowie XI-go wieku, zgromadzenie rabinów w Worms postanowiło, że żona, która nie przestąpiła prawa religijnego, bez swego zezwolenia rozwiedzioną być nie może. Inne przepisy określają rozmaite zasady, które rozwód powodują:

Na powtórne pobranie się rozwiedzionych prawo mojżeszowe zezwala, gdy żona została niezamężną.

topДозволено Цензурую. - Варшава, 11 Ноября 1892 года