Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

BAR-MYCWA

bar micwa

Bar-Mycwa, czyli synem przykazań, obowiązanym wykonawcą zakonu, nazywa się w piśmiennictwie rabinicznem młodzieniec z chwilą dojścia do wieku lat 13 odkąd uwalanym jest za męża dojrzałego do wypełniania obowiązków religijnych. Talmud wkłada na ojca obowiązek wychowywania i kształcenia syna swego, najmniej do lat 13.

Ta chwila między ukończeniem dziecinnego a rozpoczęciem dojrzałego wieku uroczyście obchodzoną bywa w kole familijnem i w Synagodze. Przed uroczystością tą zwaną „Bar-Mycwa” (Konfirmacyja ), wprawia się chłopca przez trzy miesiące do nawiązywania Tefilin i naucza połączonych z niem przepisów.

W dzień Barmycwy, zwykle w Sobotę, konfirmant przywołany zostaje do odczytania na głos „Maftor”, to jest zakończającego odczyt sobotni z Tory ustępu z proroków. W domu, w otoczeniu krewnych i przyjaciół, wypowiada mowę treści religijnej, albo wyktad talmudyczny, poczem miewa miejsce uroczysta biesiada.

W gminach więcej postępowych uroczystość ta odbywa się z większą ostentacyją, konfirmanci, przpgotowani do tego aktu w szkole religijnej pod nadzorem miejscowego kaznodziei, zdawają egzamen z kursu religii, i miewają mowy publiczne w języku krajowym, wygłaszając wdzięczność rodzicom i nauczycielom za wpajane w nich zasady religii, oraz ślubując uroczyście takowe przez całe życie pielęgnować i do utrzymania judaizmu gorliwie się przykładać. W tychże gminach postępowych konfirmują także i córki, a chociaż niektóre przepisy religijne kobiet nie obowiązują, jak np. Tefilin i Cicis, to jednak dziewczęta uczęszczają do szkoły religijnej, a po skończonym kursie zdają na akcie uroczystym egzamina ze znajomości historyi biblijnej i katechizmu religijnego *).


*) Takież akta uroczyste miewały miejsce w dawniejszej Synagodze postępowej w Warszawie przy ulicy Daniłowiczowskiej.
topДозволено Цензурую. - Варшава, 11 Ноября 1892 года