Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
00 - Przyszłość religii w świetle jej przeszłości [wstęp]

RELIGIA wzięta pod lupę

Dlaczego religia tak często dzieli, wznieca nienawiść i popiera wojny?
Dlaczego wywołuje tyle sporów? Czy to się nigdy nie zmieni?

ODPOWIEDZI na pytanie o pogląd na religię, niejeden człowiek przyznaje rację Wolterowi, który nazwał ją „matką fanatyzmu i niezgody, (…) wrogiem ludzkości”. Drudzy, podobnie jak siedemnastowieczny duchowny anglikański, Robert Burtom, mówią obojętnie: „Wszystkie religie są równie prawdziwe”.

Ten i ów może też podzielać przekonanie osoby, która według opisu osiemnastowiecznego pisarza francuskiego, Josepha Jouberta, „znajduje w niej [religii] radość i obowiązek”.

symbole religijne

Religia powierzchowna

Człowiek, który rzeczywiście „znajduje w niej radość i obowiązek”, ma dziś powody do niepokoju. Nawet w krajach religijnych, wielu nie bardzo wie, w co ma wierzyć; religia nie wywiera większego wpływu na ich życie codzienne. Ze statystyk wynika, że na niektórych terenach coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Na przykład w Republice Federalnej Niemiec z ogólnej liczby 26,3 miliona katolików, bywa na mszy zaledwie 6,8 miliona. Nic więc dziwnego, że katoliccy duchowni uważają RFN za „kraj chrześcijański jeszcze tylko w najpłytszym znaczeniu tego słowa”.

W wydanej w roku 1982 World Christian Encyclopedia czytamy: „Nie tylko chrześcijaństwo chyli się ku upadkowi; zjawisko to można zaobserwować we wszystkich religiach”.

Po co przypominać historię religii?

Jak w tej sytuacji rysuje się przyszłość religii? Spróbujemy na to odpowiedzieć w serii 24 artykułów. Przypomnienie przeszłości religii, od samego początku do czasów nowożytnych, pozwoli nam znaleźć zwięzły, a mimo to wszechstronny opis jej dziejów. Rzut oka w „lusterko wsteczne” historii pozwoli nam uzyskać wgląd w przyszłość religii, zgodnie z dobrze znaną zasadą: co się posieje, to trzeba zbierać.

Nie warto pochopnie twierdzić: „Co mnie tam obchodzi historia religii!” Teraźniejszość wynika z przeszłości i bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie, historia religii - bezpośrednio lub pośrednio — na niego oddziałuje.

Nawet ten, kto przeczy istnieniu Boga, w gruncie rzeczy wyznaje jakąś religię. Jak to rozumieć? Zamiast Boga obiera sobie inny obiekt kultu. J.M.Barrie, szkocki pisarz z początku XX wieku, wyraził to następująco: „Religią jest dla człowieka wszystko, co go najbardziej interesuje”.

Pojęcie religii, przyjęte w tych artykułach, oznacza formę wielbienia, na którą składają się postawy religijne, wierzenia i praktyki, zaaprobowane przez jednostkę lub organizację. Zazwyczaj jest to związane z wiarą w Boga lub wielu bogów albo z oddawaniem czci ludziom, przedmiotom, pragnieniom czy jakimś siłom.

Ponieważ religia od dawien dawna jest źródłem różnych konfliktów, więc najlepiej będzie zacząć od tematu „Rozłam religijny - jak do niego doszło”. »»»

topPrzebudźcie się! nr 5, z 8 maja 1989