Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czy DEMONY naprawdę istnieją?

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA
demony

W XVII i XVIII wieku niemal całą Europę ogarnął szał polowań na czarownice. Wiele rzekomych wiedźm poddano okrutnym torturom. Niektóre fałszywie oskarżone osoby przyznały się do czarnoksięstwa jedynie po to, aby położyć kres męczarniom. Niezliczone ofiary stracono na podstawie pogłosek lub podejrzeń.

Chociaż ówczesna walka z czarną magią, jedną z form demonizmu, na pozór opierała się na Piśmie Świętym, w gruncie rzeczy była wyraźnym przejawem fanatyzmu. Chrześcijanom nie polecono torturować czy pozbawiać życia ani czarownic, ani innych spirytystów (Rzymian 12:19). A jaki stosunek do spirytyzmu dominuje w naszych czasach?

Niefrasobliwość

Obecnie większość wyznawców chrześcijaństwa nie traktuje spirytyzmu serio. Niektórzy z ciekawości parają się astrologią, magią, wróżbiarstwem i czarami, ale nie uważają, iż te praktyki mają coś wspólnego z demonizmem. Osobistości ze świata rozrywki, sportu i polityki niekiedy otwarcie mówią o swych powiązaniach z okultyzmem. W książkach oraz filmach czarownice i czarowników przedstawia się jako „atrakcyjne, nieco dziwaczne postacie, których nadprzyrodzone czyny nikomu nie szkodzą” — czytamy w pewnej encyklopedii. Zdarza się, że tematykę okultystyczną propagują materiały rozrywkowe i edukacyjne przeznaczone dla dzieci.

Taka niefrasobliwa i obojętna postawa wobec demonizmu może prowadzić do tego, iż dla wielu demony przestaną być realnymi istotami. Czy sądzisz, że one istnieją i starają się wyrządzić nam krzywdę? Większość współczesnych ludzi oświadczyłaby, iż nigdy nie miała do czynienia ani z demonami, ani z ich działalnością. Czy zatem demony naprawdę istnieją?

Kłopotliwe położenie sceptyków

Osoby, które twierdzą, że uznają Biblię, ale powątpiewają w istnienie demonów, znajdują się w kłopotliwym położeniu. Swą niewiarą zdradzają brak zaufania do tej Księgi. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże donosi o istnieniu niegodziwych duchów, mających nadprzyrodzoną moc.

Pierwsza księga biblijna, Księga Rodzaju, opisuje, jak pewne inteligentne stworzenie posłużyło się wężem, by zwieść Ewę i nakłonić ją do buntu przeciw Bogu (Rodzaju 3:1-5). Ostatnia księga Pisma Świętego, Objawienie, nazywa tego nikczemnego oszusta, „pradawnego węża”, „Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię” (Objawienie 12:9). Udało mu się podjudzić do buntu innych aniołów (Judy 6). Owe upadłe istoty duchowe otrzymały w Biblii miano demonów. Działają w pobliżu ziemi i pałają wielkim gniewem przeciw Bogu i Jego sługom (Objawienie 12:12).

Szatan i demony potrafią oddziaływać na ludzi, wyrządzać im krzywdę oraz się z nimi komunikować (Łukasza 8:27-33). Ponieważ od tysięcy lat zgłębiają naturę człowieczą, umieją grać na naszych słabościach. Biblia donosi, że opętywały, czyli całkowicie od siebie uzależniały, mężczyzn, kobiety i dzieci (Mateusza 15:22; Marka 5:2). Mogą też sprowadzać choroby i ułomności fizyczne, na przykład ślepotę (Hioba 2:6-7; Mateusza 9:32-33; 12:22; 17:14-18). Ponadto są w stanie zaślepiać ludziom umysły (2 Koryntian 4:4).

Demony działają bez wytchnienia, podobnie jak ich władca, Szatan, który przypomina ‘ryczącego lwa, starającego się kogoś pożreć’ (1 Piotra 5:8). Biblia wielokrotnie wspomina o demonach. Jeżeli zatem ufasz tej Księdze, musisz uwierzyć w istnienie owych niegodziwych niewidzialnych stworzeń.

Nikczemni oszuści

Gdyby jednak demony rzeczywiście wywierały dziś tak duży wpływ, czyż świat nie żyłby w ustawicznym strachu? Dlaczego ich poczynania nie są bardziej dostrzegalne? Biblia odpowiada: „Sam Szatan ciągle się przeobraża w anioła światła” (2 Koryntian 11:14). Diabeł to oszust. Działalność demonów często jawi się pozornie jako coś nieszkodliwego, wręcz pożytecznego. Trudno zatem ustalić, kto się za nią kryje.

Tak jak w czasach biblijnych, również dzisiaj Szatan i jego demony różnymi sposobami dręczą ludzkość. Niektórzy prawdziwi chrześcijanie zajmowali się w przeszłości okultyzmem i mogą zaświadczyć, jak okrutnie obchodziły się z nimi te istoty. Obecnie, na skalę chyba wcześniej niespotykaną, demony wykorzystują swą nadprzyrodzoną moc, by wciągnąć nas w jawne praktyki okultystyczne. Ich potęgi nie na leży lekceważyć. Jednakże najwięcej osiągają nie wtedy, gdy sieją postrach, lecz gdy podstępem odciągają ludzi od Boga. W Biblii czytamy, że Szatan i jego demony ‘wprowadzają w błąd całą zamieszkaną ziemię’ (Objawienie 12:9). Ich celem jest nadwątlenie naszego zdrowia duchowego, a czynią to w sposób przebiegły i zdradziecki.

Demony rzeczywiście istnieją. Jakże inaczej wytłumaczyć nienasyconą żądzę krwi i niszczenia, która wyraźnie opanowała dzisiejsze społeczeństwo? Z natury człowiek pragnie żyć w szczęściu i spokoju. Tymczasem demony krzewią zło i deprawują umysły ludzkie. Ale Jehowa, Bóg Wszechmocny, jest potężniejszy niż demony. Zapewnia nam swą siłę i ochronę „wobec machinacji Diabła” (Efezjan 6:11-18). Nie musimy się panicznie bać demonów, mamy bowiem obietnicę: „Toteż podporządkujcie się Bogu, natomiast przeciwstawcie się Diabłu, a ucieknie od was” (Jakuba 4:7).

topPrzebudźcie się! nr 7, z 8 kwietnia 1998