Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Dlaczego chrześcijanie nie obchodzą BOŻEGO NARODZENIA?

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA
Boże Narodzenie

„BOŻE NARODZENIE jest zakazane! Kto by je obchodził lub chociażby pozostał w domu, zamiast pracować, będzie ukarany!”

Zarządzenie to może sięwydawać dziwne, ale coś takiego rzeczywiście wydarzyło się w XVII wieku w Anglii, gdzie purytanie zabronili obchodzenia Bożego Narodzenia. Dlaczego tak stanowczo wystąpiono przeciw temu święu? I dlaczego również obecnie miliony ludzi jest zdania, że chrześcijanie nie powinni obchodzić Bożego Narodzenia?

Skąd naprawdę pochodzi Boże Narodzenie?

Być może zaskoczy cię wiadomość że święta Bożego Narodzenia nie zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa i że nie były obchodzone ani przez niego, ani przez jego uczniów w I wieku. Ściśle rzecz biorąc, przez 300 lat po śmierci Chrystusa, nigdzie nie pojawiła się najmniejsza wzmianka o obchodzeniu Bożego Narodzenia.

W tamtych czasach ludzie często oddawali cześć słońcu, odczuwając ścisłą zależność od jego cyklu rocznego. W Europie, Egipcie i Persji odprawiano wystawne uroczystości ku czci słońca. Ich głównym tematem był powrót światła. Zimą słońce wydawało się słabsze, toteż błagano je o powrót z „dalekiej wędrówki”. Podczas tego święta urządzano zabawy, biesiady, tańce, przystrajano domy światełkami i rozmaitymi ozdobami, a prócz tego wymieniano upominki. Czy to ci czegoś nie przypomina?

Czciciele słońca wierzyli, że niedopalone polano posiada magiczną moc; że rozniecanie ognisk doda sił słonecznemu bóstwu i przywróci je do życia; że dekorowanie domów wiecznie zielonymi drzewkami odstrasza demony; że ostrokrzew należy czcić jako zwiastuna powrotu słońca i że noszenie amuletów z jemioły przynosi szczęście. Z któym świętem związane są dziś te zwyczaje?

W pogańskim Rzymie — już na długo przed wprowadzeniem Bożego Narodzenia — najważniejsze święta przypadały na grudzień. Właśnie w tym miesiącu obchodzono całotygodniowe Saturnalia (poświęcone Saturnowi, bogu rolnictwa) oraz Dies Natalis Solis Invicti (Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężnego). Poza tym 25 grudnia był uważany za dzień narodzin Mitry, perskiego boga światła.

Chrystianizacja pogan?

W celu nawrócenia pogan, zaczęto — wbrew Biblii — łączyć wierzenia chrześcijańskie z pogańskimi. W ten sposób data wybrana przez kościół na dzień Bożego Narodzenia zbiegła się z najdonioślejszym świętem pogańskim. A co powiedzieć o tradycjach bożonarodzeniowych? Encyclopedia of Religion and Ethics (Encyklopedia religii i etyki) przyznaje, że po wi?szej części „nie są to zwyczaje prawdziwie chrześcijańskie, lecz pogańskie, które Kościół tolerował lub przyswoił”. Najwidoczniej uważano, że samo nadanie tym obrzędom otoczki chrześcijańskiej uczyni ich uczestników chrześcijanami.

Tymczasem, zamiast schrystianizować pogan, obyczaje te skalały chrześcijaństwo. W XVII wieku odkrycie wyraźnie pogańskiego charakteru Bożego Narodzenia tak wstrząsnął purytanami, że w Anglii i w kilku koloniach amerykańkich zakazano je obchodzić. Za święowanie tego dnia, a nawet za zwykłe pozostanie w domu i powstrzymywanie się od pracy wymierzano kary. W Nowej Anglii zalegalizowano Boże Narodzenie dopiero w 1856 roku.

Ale trzeba tu wziąć pod uwagę coś znacznie ważniejszego niż to, jak na Boże Narodzenie zapatrywał się kościół, poganie czy purytanie. Dla prawdziwych chrześcijan najistotniejsze jest… co o Bożym Narodzeniu sądzi Jezus.

Co o Bożym Narodzeniu sądzi Jezus?

Jeśli urządzono by dla ciebie jakąś uroczystość, to czy nie powinna przebiegać zgodnie z twoim życzeniem? Warto więc postawić pytanie: Czy z Biblii można wywnioskować, co Jezus sądzi o tradycjach, przepojonych pogaństwem?

Jezus zganił przywódców religijnych, którzy dla pozyskania prozelitów sprzeniewierzyli się czystemu wielbieniu. Powiedział do nich: „Przemierzacie morza i ziemie, żeby zdobyć jednego współwyznawcę a kiedy go już zdobędziecie, sprawiacie, że jest godzien potępienia dwa razy bardziej niż wy” (Mateusza 23:15, Romaniuk).

„Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?”

(Mateusza 15:3, BT)

Nawracanie ludzi nie miało być dokonywane przez wymieszanie wierzeń pogańskich z chrześcijańskimi. Paweł, apostoł Jezusa, napisał do chrześcijan w Koryncie: „Nie możecie pić z kielicha Jehowy i kielicha demonów” (1 Koryntian 10:21). A w następnym liście do nich dodał: „Nie łączcie się z niewierzącymi i nie usiłujcie z nimi współpracować (…) Jaka może być zgoda pomiędzy Chrystusem a diabłem?” (2 Koryntian 6:14-15, Phillips).

Gdyby troskliwa matka zobaczyła, iż jej dziecko podnosi cukierek z rynsztoka, wypełnionego nieczystościami, kazałaby natychmiast go wyrzucić. Sama myśl, że mogłoby wziąćgo do ust lub choćby dotknąć, budziłaby w niej wstręt. Chociaż Boże Narodzenie jest dla wielu przyjemnym świętem, to jednak pochodzi ze zbrukanego źródła. A poglądy Jezusa na tę sprawę harmonizują ze słowami proroka Izajasza, który swego czasu usilnie nawoływał prawdziwych czcicieli Boga: „Odwróćcie się, odwróćcie się, wydostańcie się stamtąd, nie dotykajcie niczego nieczystego” (Izajasza 52:11).

Tak, więc, obecnie prawdziwi chrześcijanie nie obchodzą Bożego Narodzenia. Mimo że ich stanowisko może się komuś wydawać dziwne, zapatrują się na tradycje tak samo jak Jezus. Kiedy pytano go: „Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych?”, odpowiedział: „Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?” Potem dodał: „I tak, ze wzglęu na waszą tradycję, znieśliście przykazanie Boże” (Mateusza 15:2-3, 6, BT).

Prawdziwi chrześcijanie dają dziś świadectwo jedności z Jezusem przez ‘czyste i nieskalane oddawanie czci Bogu’, wolne od pogańskich tradycji (Jakuba 1:27).

topPrzebudźcie się! nr 12, z 8 grudnia 1991