Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Co powinieneś wiedzieć o BOŻYM NARODZENIU

BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA
Boże Narodzenie Dzień 25 grudnia świętowali pogańscy czciciele Mitry i boga-słońca (przedstawionego na płaskorzeźbie)

MILIONY ludzi na całym świecie przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Niewykluczone, że i ty do nich należysz. A może wcale nie uczestniczysz w religijnych obrzędach, związanych z tym szeroko rozpowszechnionym świętem? Tak czy inaczej, prawdopodobnie nie jesteś w stanie go przeoczyć. Przenika ono, bowiem, do świata handlu i rozrywki, nawet w krajach niechrześcijańskich i tak odległych, jak Japonia czy Korea.

Co wiesz na temat Bożego Narodzenia? Czy Biblia popiera obchodzenie urodzin Chrystusa? Co kryje się za tym popularnym grudniowym świętem?

Zakazane święto

Jeżeli poświęcisz trochę czasu na zbadanie tej sprawy, dowiesz się, że Boże Narodzenie nie tkwi korzeniami w prawdziwym chrystianizmie. Przyznaje to wielu biblistów będących wyznawcami rozmaitych religii. Nie powinno cię, więc, zdziwić, że w 1647 roku, w Anglii, Parlament Cromwella orzekł, iż Boże Narodzenie ma być dniem pokuty, a w roku 1652 całkowicie zakazał obchodzenia tego święta. W latach 1644-1656 obrady parlamentu celowo prowadzono właśnie 25 grudnia. Jak przyznała historyk Penne L.Restad, „duchownym uczącym o Bożym Narodzeniu groziło uwięzienie. Zakrystianie, którzy dekorowali kościół świątecznymi ozdobami, płacili kary pieniężne. Zgodnie z prawem, w Boże Narodzenie sklepy miały być otwarte jak w zwykły dzień handlowy”. Dlaczego podjęto tak stanowcze działania? Reformatorzy purytańscy uważali, że Kościół nie powinien tworzyć tradycji, które nie mają potwierdzenia w Piśmie Świętym. Dlatego gorliwie głosili swe przekonania i rozpowszechniali literaturę potępiającą obchody Bożego Narodzenia.

Podobna sytuacja istniała w Ameryce Północnej. W latach 1659-1681 w kolonii nad zatoką Massachusetts, Boże Narodzenie również było zakazane.*// [*// Kolonia ta, założona w 1628 roku, przez angielskich purytanów, była największą i najlepiej prosperującą wczesną osadą w Nowej Anglii]. Obowiązujące wtedy prawo nie zezwalało na obchodzenie tego święta w żadnej postaci. Naruszający te przepisy płacili grzywny. Ale nie tylko purytanie z Nowej Anglii odnosili się do święta Bożego Narodzenia z niechęcią. Podobny stosunek do niego mieli też obywatele innych kolonii, na przykład kwakrzy z Pensylwanii. W pewnym źródle podano, że „wkrótce po uzyskaniu niepodległości przez Amerykanów, Elizabeth Drinker, sama będąca kwakrem, podzieliła mieszkańców Filadelfii na trzy grupy. Do pierwszej należeli kwakrzy, uznający [Boże Narodzenie] za zwykły dzień, do drugiej — ci, którzy obchodzili je ze względów religijnych, a do trzeciej - osoby ,spędzające ten czas na libacjach i hulankach”.

Henry Ward Beecher, sławny amerykański kaznodzieja, wychowany w tradycyjnej rodzinie kalwińskiej, do 30 roku życia niewiele wiedział o tym święcie. W roku 1874 napisał: „Boże Narodzenie było mi obce”.

Również wczesne kościoły baptystów i kongregacjonalistów uznawały, że obchodzenie rocznicy narodzin Chrystusa nie ma podstaw biblijnych. W pewnej książce podano, że baptyści w Newport (stan Rhode Island) Boże Narodzenie świętowali po raz pierwszy dopiero 25 grudnia 1772 roku, czyli jakieś 130 lat po założeniu pierwszego Kościoła baptystów w Nowej Anglii.

Pochodzenie Bożego Narodzenia

św. Mikołaj

W New Catholic Encyclopedia oznajmiono: „Data narodzin Chrystusa jest nieznana. W Ewangeliach nie podano ani dnia, ani miesiąca (…). Według hipotezy H.Usenera (…), uznawanej obecnie przez większość uczonych, narodziny Chrystusa przesunięto na dzień zimowego przesilenia dnia z nocą (25 grudnia według kalendarza juliańskiego, 6 stycznia - według egipskiego), ponieważ w dniu, w którym słońce rozpoczyna swój powrót na północ, pogańscy czciciele Mitry obchodzili dies natalis Solis Invicti (narodziny Słońca Niezwyciężonego). Dnia 25 grudnia 274 roku Aurelian ogłosił boga-słońce naczelnym patronem cesarstwa i poświęcił mu świątynię na Polu Marsowym. Boże Narodzenie pojawiło się w czasie, gdy kult słońca był w Rzymie szczególnie rozpowszechniony”.

Natomiast w dziele Cyclopœdia M'Clintocka i Stronga podano: „Obchody Bożego Narodzenia nie zostały nakazane przez Boga, nie mają też oparcia w N[owym] T[estamencie]. Daty narodzin Chrystusa nie można ustalić ani na podstawie N[owego] T[estamentu] ani żadnego innego źródła”.

„Puste zwodzenie”

Czy uwzględniając powyższe fakty, prawdziwi chrześcijanie powinni hołdować zwyczajom bożonarodzeniowym? Czy Bogu się podoba, gdy ktoś łączy wielbienie Go z wierzeniami i praktykami religijnymi osób, które Mu nie służą? W Liście do Kolosan 2:8 apostoł Paweł napisał: „Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie, według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych świata, a nie według Chrystusa”.

Apostoł napisał też: „Nie wprzęgajcie się nierówno w jarzmo z niewierzącymi. Bo cóż wspólnego ma prawość z bezprawiem? Albo jakaż jest wspólnota światła z ciemnością? Ponadto jakaż jest zgoda między Chrystusem a Belialem [Szatanem]? Albo jakiż dział ma wierny z niewierzącym?” (2 Koryntian 6:14-15).

topPrzebudźcie się! nr 23, z 8 grudnia 2002