Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Noc KRYSZTAŁOWA

„Niczego z takim utęsknieniem nie życzę Führerowi, jak zwycięstwa”.
(papież Pius XII, 1876–1958)

„Nacjonalizm nie jest ani antykościelny, ani antyreligijny, wręcz przeciwnie – opiera się na prawdziwym chrześcijaństwie”.
(Adolf Hitler)

„Kościół katolicki przez 1500 lat uważał Żydów za szkodników… Wracam do tego, co przez te 1500 lat robiono i być może wysłużę chrześcijaństwu wielką przysługę”.
(Adolf Hitler)kristalnacht

kryształowa noc

spalona synagoga

Przeczytaj artykuł o współpracy duchowieństwa z nazistami „Niemiecki katolik, oczekujący od przywódców religijnych duchowego przewodnictwa i wskazówek, co do udziału w hitlerowskiej wojnie, otrzymywał odpowiedzi, które równie dobrze mogłyby pochodzić od samego nazistowskiego wodza” — wypowiedź katolickiego profesora Gordona Zahn'a
Na zdjęciu:
Biskupi niemieccy oddający cześć Führerowi, rok 1935
„Dobiegł mnie brzęk tłuczonego szkic. Hałas był taki, jakby przewrócono tuziny wypełnionych szkłem wagonów. Wyjrzałem z taksówki i zobaczyłem po lewej i po prawej, przy co piątym mniej więcej domu, mężczyzn, z których każdy — biorąc potężny zamach — długim stalowym prętem rozbijał okno wystawowe. Ledwo zrobił swoje z jedną witryną, miarowym krokiem szedł do następnego sklepu i, nie nadużywając energii, zabierał się za kolejną, całą jeszcze witrynę. Miasto zdawał się wypełniać tylko brzęk trzaskającego szkła” — wspominał pisarz, Erich Kaestner, świadek wydarzeń z listopada 1938 roku, od których minęło 65 lat.

HITLER, natychmiast po dojściu do władzy w styczniu 1933 roku, rozpoczął ograniczanie praw osób pochodzenia żydowskiego. Już w kwietniu tego roku zaczęto usuwać Żydów z posad urzędniczych, pozbawiać ich etatów w szkolnictwie, służbie zdrowia i wymiarze sprawiedliwości. Z uniwersytetów zaczęto wyrzucać niearyjskich naukowców. Członkowie SA pikietowali sklepy żydowskie, wzywając do ich bojkotu pod hasłem: „Nie kupujcie u Żydów”.

Prześladowania rasowe cieszyły się poparciem ze strony lumpenproletariatu i drobnomieszczaństwa, czyli grup społecznych, które stanowiły podporę hitleryzmu. Lumpenproletariat najszybciej chłonął rasistowską propagandę, obarczającą Żydów winą za cale zło świata. a drobnomieszczaństwo tylko czekało, aby się wzbogacić, przejmując żydowskie mienie — głównie sklepy, warsztaty rzemieślnicze, domy i mieszkania.

We wrześniu 1935 roku uchwalono na zjeździe NSDAP tzw. ustawy norymberskie: „O ochronie niemieckiej krwi oraz niemieckiego honoru” i„O obywatelstwie Rzeszy”. Ich celem było „wykluczenie Żydów z wszelkiego uczestnictwa w życiu politycznym Niemiec”. Wprowadzono dwa rodzaje obywatelstwa. Obywatelem pełnoprawnym (Reichsburgerem) można było zostać tylko po okazaniu zaświadczenia o narodowości niemieckiej, które opierało się na wywodzie genealogicznym. Natomiast Zydzi stali się obywatelami drugiej kategorii, określonymi jako Staatsangehoerige — osobami tylko „przynależącymi do państwa”, pozbawionymi prawa wyborczego i objętymi zakazem zajmowania wszelkich stanowisk państwowych.

Na podstawie ustawy „O ochronie czystości krwi niemieckiej” wprowadzono zakaz małżeństw mieszanych. Przepis głosił, że „wszelkie powiązania małżeńskie pomiędzy Żydem a obywatelem niemieckim, lub z nim spokrewnionym, są zabronione. Żydom nie wolno było zatrudniać do prac domowych kobiet niemieckich w wieku poniżej 45 lat”. Lekarze żydowscy mogli leczyć tylko Żydów, a adwokaci — bronić tylko żydowskich klientów.

Ustawy norymberskie, pozbawiając Żydów praw publicznych, faktycznie zachęcały do bezkarnego popełniania przestępstw wobec nich. Zaczęła się masowa emigracja Żydów, którzy — przed wyjazdem — sprzedawali za bezcen swoje domy, mieszkania, sklepy, dzieła sztuki. Przejmowali je „aryjscy” drobnomieszczanie i działacze NSDAP.

Za fizyczny wzorzec aryjczyka uznano wysokiego blondyna o niebieskich oczach. Od tego modelu odbiegali zdecydowanie wszyscy przywódcy hitlerowskiego państwa: Himmler, Goering, Goebbels, Hess, Bormann i sam Hitler. Rasistowscy eksperci musieli stworzyć, specjalnie dla Hitlera, który był brunetem, nowy alpejsko-dynarski typ aryjczyka o ciemnych włosach.

W kierownictwie NSDAP właściwie tylko Reinhard Heydrich odpowiadał fizycznemu modelowi czystego aryjczyka, ale okazało się później, że był pochodzenia… żydowskiego.

Hitlerowską ideologię i stworzone przez nią rasowe kryteria można by uznać za komiczne, gdyby nie doprowadziły do największej zbrodni w dziejach ludzkości. W latach 30-tych XX wieku, ta zbrodnia zbliżała się milowymi krokami. W roku 1938 prześladowania Żydów nasiliły się. Hitler dążył do całkowitej aryzacji życia społecznego i gospodarki.

„Kryształową noc” poprzedziły dwa wydarzenia. W październiku 1938 roku deportowano z Niemiec do Polski 17 tys. Żydów, którzy w poprzednich latach stamtąd przybyli. Znaczna część tych ludzi przez dłuższy czas koczowała na granicy, bo polskie władze nie chciały od razu przyjąć tak wielkiej liczby przesiedleńców.

W Paryżu, 7 listopada, zdesperowany 17-letni emigrant żydowski, Herszel Grynszpan, śmiertelnie ranił sekretarza poselstwa niemieckiego Ernsta von Ratha, którego prawdopodobnie wziął za ambasadora. W sądzie zeznał, że chciał pomścić zniewagi, jakich dopuszczono się wobec jego krewnych w Niemczech.

Paryski zamach stał się pretekstem do zorganizowania przez hitlerowskie władze wielkiego pogromu w niemieckich miastach. Najpierw wyznaczono ludzi, którym dano do podpisu listy mające wyrażać „społeczne oburzenie” wobec Żydów, którzy ośmielają się jeszcze posiadać sklepy czy restauracje lub tylko w nich pracować, obsługując Niemców.

spalona synagoga

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku, owo „oburzenie niemieckiego ludu” przekształciło się w dobrze zorganizowaną akcję przemocy, która została przeprowadzona równocześnie w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Norymberdze, Frankfurcie i innych większych miastach. Oddziały ubranych po cywilnemu bojówkarzy z SA zaczęły od wywlekania ludzi z domów, bicia ich i poniżania. Zamordowano 91 osób. Zaatakowano synagogi i domy modlitwy. Spalono bądź uszkodzono 267 synagog, zdemolowano i rozgrabiono 7500 sklepów i domów towarowych. Nazwa „kryształowa noc” nawiązuje do rozbitego szkła ze sklepowych witryn. Z hitlerowskimi bojówkarzami współdziałała policja, osłaniając atakujących i aresztując 35 tys. ofiar napaści — Żydów, których wysłano do obozów koncentracyjnych.

Popołudniowe gazety, które ukazały się 10 listopada, doniosły, że „wzburzona dusza narodu spontanicznie chwyciła się środków samopomocy”, gdyż „wyczerpała się cierpliwość, okazywana żydowskim sklepom”.

Po wydarzeniach „kryształowej nocy” jeszcze bardziej zaostrzono rasistowskie przepisy. Żydzi zostali zmuszeni do umieszczania w dokumentach tożsamości imion Izrael lub Sara. Zabroniono im prowadzenia wszelkie prywatnej działalności gospodarczej w przemyśle, handlu i rzemiośle, chodzenia do kin i teatrów, a także kierowania pojazdami mechanicznymi. Od tamtej pory Żydzi wyjeżdżający za granicę, musieli się najpierw „wykupić” rządowi Rzeszy i przekazać mu cały swój majątek.

W ten sposób zakończono proces aryzacji życia publicznego. Następnym etapem był holocaust.

topNa podstawie: Janusz Chrzanowski — Fakty i Mity nr 46 z dnia 20 listopada 2003r.

[zob. w uStroniu:]
Antyjudaizm Kościoła w średniowieczuKrótka pamięć chrześcijanKościół katolicki a holocaust
Hiszpański holocaustHitler a PapiestwoCóra IzraelaAntysemityzm a BibliaDzieje zbawienia

[zob. w sieci:]
KRISTALLNACHT — noc kryształowaGaleria holocaustu