Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Wędrówki do SZILO

Szilo

CZY na myśl o miastach, miasteczkach lub regionach Ziemi Obiecanej nie stają ci przed oczyma jacyś znani mężczyźni lub kobiety? Zapewne tak, gdyż sprawozdania biblijne mówią na ogół o dorosłych. A co z ówczesnymi dziećmi? Czy również wyobrażasz je sobie w tej scenerii?

Ukazany tutaj (obok po lewej) krajobraz może nam pomóc w skupieniu uwagi na doniesieniach o młodych ludziach, z których jedni stanowią dla chrześcijan dobry wzór, a inni — ostrzegawczy przykład. Na łagodnym wzgórzu, widocznym pośrodku, najprawdopodobniej leżało w starożytności Szilo.

Przypominasz sobie zapewne, że po wejściu do Ziemi Obiecanej, Izraelici najpierw ustawili przybytek Boży w Gilgal, w pobliżu Jerycha (Jozuego 4:19). Kiedy jednak dokonywano podziału ziemi, ów święty namiot — stanowiący dla Izraelitów ośrodek wielbienia — przeniesiono do Szilo (Jozuego 18:1, BT). Miejscowość ta leżała jakieś 30 kilometrów na północ od Jeruzalem, w górzystym regionie Efraima. Do Szilo ściągali mężczyźni i kobiety z całego Izraela; w dolinie położonej na południe od miejsca, w którym prawdopodobnie stał przybytek, mogły się gromadzić ogromne rzesze ludzi (Jozuego 22:12). Czy potrafisz sobie wyobrazić przybywające tutaj dzieci?

Niektóre faktycznie tu przychodziły. Najbardziej znanym nam przykładem jest młody Samuel. Jego rodzice, Elkana i Anna, mieszkali w miasteczku za wzgórzami, rozciągającymi się na zachodzie. Wędrowali tutaj co roku, być może zabierając ze sobą dzieci drugiej żony Elkany. W końcu Jehowa pobłogosławił Annę synem, któremu nadano imię Samuel. Z czasem rodzice przyprowadzili go do Szilo, gdzie zamieszkał i służył w przybytku u boku arcykapłana Helego (1 Samuela 1:1 do 2:11, BT).

Chłopiec wykonywał różne posługi w domu Bożym, ale miał też na pewno wiele okazji do wędrowania po pobliskich wzgórzach (1 Samuela 3:1, 15). Niektóre były tarasowate i gęsto porośnięte drzewami oliwnymi, jak to ukazuje zdjęcie na samym dole tej strony. Zwróć uwagę na niewielką kamienną wieżę strażniczą. Ułatwiała ona samotnym rolnikom lub pasterzom pełnienie straży, ale można też sobie wyobrazić, jak młody Samuel wspina się na nią, by się rozejrzeć po okolicy (porównaj 2 Kronik 20:24). Był to dogodny punkt obserwacyjny, pozwalający wypatrywać dzikich zwierząt.

niedźwiedź

W dawnych czasach znajdowało się tu więcej drzew niż teraz, rosły nawet lasy, po których włóczyły się dzikie zwierzęta (Jozuego 17:15, 18). Wynika to z incydentu, do którego doszło, gdy czołowym prorokiem Bożym został Elizeusz. Podróżował akurat z Jerycha do Betelu, znajdował się więc w tej okolicy — jakieś 16 kilometrów na południe od Szilo. Jak go przyjęli mieszkańcy Betelu, będącego wówczas ośrodkiem kultu złotego cielca? (1 Królewska 12:27-33; Królewska 10:29). Dorośli najwyraźniej odnieśli się wrogo do proroka Bożego, a ich nastawienie udzieliło się dzieciom.

Księga 2 Królewska 2:23-24 opisuje, że zgraja chłopców naśmiewała się z proroka wołając: „Przyjdź no łysku! Przyjdź no, łysku!” W odpowiedzi Elizeusz „w imię Jahwe przeklął ich. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały czterdzieści dwoje dzieci spośród nich”. Syryjskie niedźwiedzie brunatne bywają niebezpieczne, gdy się je zaskoczy lub gdy coś zdaje się zagrażać ich młodym (2 Samuela 17:8; Przypowieści 17:12; 28:15). Bóg użył ich do wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy okazali karygodną pogardę Jego przedstawicielowi, a tym samym znieważyli samego Jehowę.

Fakt, że na wzgórzach otaczających Szilo dziecko mogło spotkać takie dzikie zwierzęta, powinien nas skłaniać do większego doceniania wiary, jaką okazali rodzice Samuela, oddając go do służby w przybytku.

Podobnej wiary dowiódł wcześniej inny czciciel Jehowy, sędzia Jefta. Mieszkał wśród wzgórz krainy Gilead, na wschód od Jordanu. Opowiadając się gorliwie po stronie Jehowy, a przeciw nieprzyjacielskim Ammonitom, Jefta ślubował, że złoży Jehowie na ofiarę to, co pierwsze wyjdzie mu z domu na spotkanie. Okazało się, że jako pierwszą spotkał swą jedynaczkę, będącą jeszcze panną. Przyprowadził ją więc do sanktuarium Bożego w Szilo, gdzie przez wiele lat mieszkała i pełniła wierną służbę (Sędziów 11:30-40).

Wiara i oddanie, jakimi w pobliżu Szilo wykazali się Samuel i córka Jefty, z pewnością stanowią zupełne przeciwieństwo złego przykładu 42 występnych dzieci, które w tej samej okolicy szydziły z proroka Jehowy (porównaj 1 Koryntian 10:6, 11).

Szilo
topStrażnica nr 21, z 1 listopada 1992