Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

SYNAJ — góra Mojżesza i miłosierdzia

Synaj

GÓRA Synaj prawdopodobnie kojarzy ci się z Mojżeszem. Dlaczego? Ponieważ na jednej z gór Półwyspu Synajskiego, Mojżesz otrzymał od Boga Prawo. Na której? Bardzo możliwe, że na tej, którą widać na zdjęciu obok.

W południowej części półwyspu, mniej więcej w połowie drogi między odnogami Morza Czerwonego, znajduje się pasmo wzgórz z dwoma szczytami. Ich położenie zgadza się z biblijnymi relacjami o Mojżeszu. Jeden wierzchołek nazywa się Gebel Musa, co znaczy „Góra Mojżesza”.

Synaj

Nazwę tę uzasadniają różne doniesienia biblijne. Czy pamiętasz, że gdy Mojżesz pasł stado Jetry, ukazał mu się anioł w płonącym krzaku? Gdzie to było? Biblia mówi, że przy ‘górze Bożej, Horebie’, nazywanej też górą Synaj (2 Mojżeszowa 3:1-10; 1 Królewska 19:8). Tutaj Mojżesz przywiódł lud Boży, po wyprowadzeniu go z Egiptu. W 2 Mojżeszowej 19:2-3 nadmieniono, iż „obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan [w oryginale hebrajskim JEHOWA] zaś zawołał nań z góry”. Mojżesz wspiął się tam wtedy po raz pierwszy, lecz nie była to jedynie krótka wędrówka po zboczu, czytamy bowiem: „A gdy Pan [JEHOWA] zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan [JEHOWA] Mojżesza na szczyt góry„ (2 Mojżeszowa 19:20).

Dzisiaj tysiące turystów zadaje sobie wiele trudu, by nocą dotrzeć na wierzchołek i zatrzymać się tam do wschodu słońca, a następnie około południa zejść na dół. Z Mojżeszem było inaczej. Bóg polecił mu: „Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon”. I „był Mojżesz na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy” (2 Mojżeszowa 24:12-18).

Rozumiemy więc, dlaczego z górą tą wiąże się imię Mojżesza, ale co wspólnego ma z nią „miłosierdzie”? Otóż, gdy Mojżesz na górze odbierał Prawo, lud obozujący na równinie u jej stóp (być może na równinie Er-Raha, widoczne na zdjęciu obok) zaczął postępować niemądrze. Izraelici wymogli na bracie Mojżesza, aby uczynił im boga. Aaron polecił: „Zdejmijcie złote kolczyki (…) i przynieście do mnie”. Następnie wykonali złotego cielca, któremu oddawali cześć. Rozgniewało to prawdziwego Boga i doprowadziło do śmierci tysięcy osób (2 Mojżeszowa 32:1-35). Jednakże Aaron został potraktowany miłosiernie i nie zginął. Dla czego?

bałwochwalczy taniec

Jak wynika z wypowiedzi, zanotowanej w 2 Mojżeszowej 32:10, Bóg nie uznał Aarona za głównego sprawcę błędu Izraela. W decydującej chwili „wszyscy synowie Lewiego” stanęli po stronie Boga. Aaron bez wątpienia był wśród nich (2 Mojżeszowa 32:26). Tak, więc, mimo iż ponosił część winy, u podnóża góry Synaj dostąpił miłosierdzia Bożego.

drabina do nieba

Później Mojżesz wyraził pragnienie bliższego poznania Jehowy i ujrzenia Jego chwały (2 Mojżeszowa 33:13, 18). Ponieważ nie mógł oglądać oblicza Boga, Jehowa ukazał mu nieco swej chwały, podkreślając, że „okaże miłosierdzie temu, komu może okazać miłosierdzie” (Wyjścia [2 Mojżeszowa] 33:17 do 34:7, NW). Najzupełniej stosownie uwypuklił tu swe miłosierdzie, gdyż w Biblii słowo to pojawia się najczęściej w związku z postępowaniem Boga wobec Izraela, z którym zawarł przymierze na Synaju (Psalm 103:7-13, 18, NW).

Dzisiejsi turyści napotykają u stóp góry Synaj klasztor, wcale nie przywodzący na myśl prawdziwego wielbienia, o którym Mojżesz dowiedział się wysoko na górze. Odbywające się w nim praktyki religijne kierują uwagę na obrazy. Jednym z nich jest widoczne tu malowidło „Drabina do raju”. Wykonano je na podstawie książki bizantyjskiego mnicha Jana Climacusa. Po spędzeniu 40 lat w celi zakonnej, został on przełożonym klasztoru i opisał symboliczną drabinę do nieba. Warto zauważyć, że na obrazie demony ściągają niektórych duchownych do piekła na wieczne męki. Wymowne to, ale niebiblijne! (Kaznodziei 9:5, 10; Jeremiasza 7:31).

Wbrew tej fałszywej nauce Wszechmocny jest „Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność” (2 Mojżeszowa 34:6). Właśnie do tego miłosiernego Boga zbliżył się Mojżesz na górze Synaj.

topStrażnica nr 9, z 1 maja 1993