Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Narody gromadzą się pod MEGIDDO

Ruiny starożytnego Megiddo mapa płaskorzeźba Spoglądając na tę płaskorzeźbę, łatwiej można sobie wyobrazić przemarsz wojsk egipskich obok Megiddo, gdzie faraon Necho pokonał króla Jozjasza.

„BADACZE wciąż zmieniają zdanie w sprawie skutków Armagedonu” — donosi artykuł naukowy o przypuszczalnych następstwach wojny jądrowej — czy skończyłaby się ona mroźną „zimą nuklearną”, czy palącym „nuklearnym latem”. Zapewne już słyszałeś podobne wypowiedzi, w których wiąże się „Armagedon” z naszym krytycznym okresem. Czym jest „Armagedon”? Byłoby dobrze, gdybyś to wiedział, gdyż chodzi o twoje życie. Spójrz powyżej, na widok Megiddo z lotu ptaka. W starożytnym Izraelu był to punkt o znaczeniu strategicznym. Jego nazwą posłużył się apostoł Jan, pisząc o „miejscu, które zwie się po hebrajsku Har-Magedon [góra Megiddo]”, lub Armagedon (Objawienie 16:16). Łatwiej to zrozumieć, gdy się zna pewne fakty historyczne.

Położenie Megiddo przedstawiono na mapie, zamieszczonej obok. Niemal dosłownie, strzegło ono dwóch głównych szlaków komunikacyjnych. Drogę z Egiptu, na południu, do Damaszku — bądź innych miast, leżących na północy, w kierunku Eufratu — zagradzało pasmo Karmelu. Toteż ciągnące nią wojska lub karawany kupieckie musiały skręcać w stronę niskiej przełęczy, widocznej po prawej stronie zdjęcia. W dolinie Jezreel, ów szlak, biegnący z południa na północ, przecinał ważną trasę, która prowadziła z Tyru w dolinę Jordanu lub do Samarii i Jeruzalem. Megiddo, rozłożone nad obydwiema drogami, naprawdę trzymało w szachu wszystkich, którzy tędy przechodzili, a w dolinie naprzeciw twierdzy stoczono wiele decydujących bitew.

Tu, na przykład, sędzia Barak pokonał armię kananejską, którą dowodził Sysera [zob. artykuł Tabor w uStroniu], wyposażoną w rydwany, uzbrojone w żelazne kosy (Sędziów 4:1-3; 12-16; 15:19). Później faraon Necho poprowadził szlakiem wzdłuż wybrzeża (zwanym Via Maris, czyli Drogą Morską) potężne siły egipskie — żołnierzy i rydwany, aby wesprzeć Asyryjczyków nad Eufratem. Z jakichś powodów król judzki Jozjasz postanowił wydać bitwę wojskom obcego państwa. A gdzie? Chociaż było to około 88 kilometrów na północ od Jeruzalem, wybrał równinę w pobliżu Megiddo (2 Kronik 35:20-22; Jeremiasza 46:2).

Jozjasz wiedział, że Egipcjanie muszą tamtędy przejść, i mógł uważać, że bliskość twierdzy izraelskiej zapewni mu przewagę. Jak widać, Tell (wzgórze) Megiddo jest dość rozległe. W starożytności znajdowało się na nim potężne miasto. Ufortyfikował je Salomon, który najprawdopodobniej wzniósł tutaj masywne, kamienne mury i potężną bramę obronną [zob. artykuł Zagadka bram w uStroniu] (1 Królów 9:15). Po lewej stronie wzgórza widać spory, podłużny dół — zejście do skomplikowanego systemu zaopatrzenia w wodę. Strome schody wiodły do długiego tunelu, wyciosanego w skalnym podłożu (Izraelici mieli tędy dostęp do źródła i jednocześnie byli zabezpieczeni przed atakiem). Archeolodzy odkryli też resztki stajni dla około 450 koni, pochodzacej być może z okresu panowania Achaba (por. 1 Królów 9:19).

Podczas wspomnianej rozstrzygającej bitwy, Jozjasz został śmiertelnie ranny i w drodze powrotnej do Jeruzalem zmarł (2 Królów 23:28-30). Może właśnie to wydarzenie spowodowało ‘płacz na równinie Megiddo’, o którym mowa w Księdze Zachariasza 12:11. Wkrótce po klęsce Jozjasza, słabnąca Juda dostała się w orbitę wpływów militarystycznego Babilonu (2 Królów 24:1-2, 12-14; 2 Kronik 36:1-6).

Powyższe tło historyczne pomaga zrozumieć, dlaczego w Objawieniu, które otrzymał apostoł Jan, nawiązano do Megiddo, w zapowiedzi o zgromadzaniu „królów całej zamieszkanej ziemi (…) na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmogącego”. Żadne pojedyncze miejsce na kuli ziemskiej - łącznie z równiną pod Tell Megiddo - nie zdołałoby pomieścić wszystkich narodów, sprzeciwiających się Bogu. Tymczasem określenie Har-Magedon, czyli Armagedon, trafnie opisuje sytuację, jaka nastąpi podczas tej decydującej wojny (Objawienie 16:14, 16; 19:11-21).

Niechże, więc, politycy i dziennikarze dalej błędnie utożsamiają Armagedon z konfliktem nuklearnym, który miałby obrócić nasz glob w zgliszcza. Znajomość dziejów Megiddo pozwala pojąć tę sprawę głębiej. Okazuje się, że Armagedon to bliska już sytuacja, kiedy to narody zostaną zebrane na wielką wojnę, w której Bóg unicestwi obecny niegodziwy system rzeczy i utoruje drogę sprawiedliwemu nowemu światu (2 Piotra 3:11-13).

topStrażnica nr 4, z 15 lutego 1989