Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Bitwa o JERYCHO — legenda czy fakt?

Ruiny Jerycha Ruiny Jerycha, gdzie Bóg zapewnił Izraelitom zwycięstwo

OD DZIESIĄTKÓW lat archeolodzy usiłują podać w wątpliwość biblijne sprawozdanie o Jozuem i bitwie o Jerycho. Według Biblii, Jozue z armią izraelską maszerowali wokół tej twierdzy siedem dni, aż Bóg sprawił, że runęły potężne mury obronne. Wtedy Izraelici wkroczyli do środka i „miasto wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem” (Jozuego 6:1-24, Biblia warszawska).

Pod wrażeniem wysoko cenionej pracy Kathleen Kenyon z lat pięćdziesiątych, wielu archeologów twierdziło stanowczo, że w czasach inwazji Izraelitów Jerycho w ogóle nie istniało. Utrzymywali nawet, że zostało zburzone ponad sto lat wcześniej! Na ogół przestano więc przywiązywać wagę do biblijnego doniesienia o Jozuem i jego narodzie. Niedawno jednak dr Bryant G.Wood — archeolog z uniwersytetu w Toronto — rzucił nowe światło na odkrycia z Jerycha. Doszedł do wniosku, jak podaje The New York Times, iż dr Kenyon „szukała nieodpowiedniej ceramiki w nieodpowiednich miejscach” i że gruncie rzeczy zachodzi „godna uwagi zgodność” dowodów archeologicznych z Biblią.

Dr Wood wspomina o metrowej warstwie popiołu zawierającej mnóstwo skorup glinianych, odłamków cegieł ze zrujnowanych murów oraz kawałków drewna — wszystko osmalone jak po pożarze całego miasta. Szczątki ceramiki datuje się (za pomocą dostępnych metod, uznanych za niezbyt precyzyjne) na rok 1410 p.n.e., z dokładnością do 40 lat. Niewiele więc brakuje do roku 1473 p.n.e., w którym według Biblii rozegrała się bitwa o Jerycho.

Przy odkopywaniu starożytnego Jerycha stwierdzono, że w budynkach były złożone obfite zapasy zboża. Budzi to zrozumiałe zainteresowanie, ponieważ według Biblii Jerycho upadło wkrótce po wiosennych zbiorach, a oblężenie nie trwało tak długo, by zapanował głód (Jozuego 3:14-16). Obie te informacje wyjaśniają, dlaczego podczas zagłady miasta domy były dobrze zaopatrzone w zboże.

Naukowcy raczej niechętnie przyznają, że Biblia wiernie przedstawia fakty. Na łamach Times'a pewien znany autorytet tak skwitował odkrycia Wooda: „Nie ulega wątpliwości, że w licznych wiadomościach, zawartych w Biblii, tkwi ziarno prawdy”. Tymczasem, w miarę jak współczesne odkrycia naukowe i archeologiczne potwierdzają coraz więcej doniesień biblijnych, dla ludzi bezstronnych staje się oczywiste, że Księga ta nie jest zbiorem kłamliwych wymysłów, wśród których od czasu do czasu pojawia się ziarno prawdy. Samo Pismo Święte mówi: „Niech Bóg okaże się prawdziwy, choćby się każdy człowiek okazał kłamcą” (Rzymian 3:4).

Najnowsze wyjaśnienia znalezisk w Jerychu mogą być interesujące, ale prawdziwi chrześcijanie „chodzą dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu” (2 Koryntian 5:7). Nie budują jej na archeologii. Biblia wciąż okazuje się rzetelnym źródłem informacji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości — bez względu na to, czy ją potwierdzają dowody archeologiczne (Psalm 119:105; 2 Piotra 1:19-21).

topNa podstawie: Strażnica nr 17, z 1 września 1998