Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

GENEZARET — kraina piękna i dziwna

Genezaret Genezaret Genezaret ryby Jezus z uczniami

„WZDŁUŻ jeziora Gennezar [Genezaret] rozciąga się kraina o tej samej nazwie, odznaczająca się dziwnymi właściwościami naturalnymi i pięknem. Jest tak żyzna, że nie ma rośliny, która by tu nie krzewiła się, a jej mieszkańcy uprawiają wszelkie gatunki. Umiarkowany klimat jest odpowiedni dla różnych rodzajów. (…) Nie tylko, bowiem, ziemia ta zdumiewa, że rodzi tak różne owoce, ale jeszcze zapewnia je przez długi czas. (…) zrasza ją użyźniające źródło”.

Powyższymi słowami historyk, Józef Flawiusz, opisał trójkątną równinę, leżącą nad północno-zachodnim brzegiem akwenu, znanego jako Morze (lub Jezioro) Galilejskie. Powyższe zdjęcia dają pewne wyobrażenie, jak urodzajna była ta kraina, jedna z najżyźniejszych w całej Galilei. W starożytności rejon ten miał tak istotne znaczenie, że ewangelista Łukasz nazwał ów zbiornik słodkowodny „jeziorem Genezaret” (Łukasza 5:1).

Łukasz użył tego określenia, opisując przybycie Jezusa w te okolice i jego spotkanie z czterema przyszłymi apostołami. Czy byli to rolnicy, żywiący się płodami tej urodzajnej ziemi i uprawiający winorośl, orzechy, oliwki lub figi? Nie. Wprawdzie na równinie Genezaret można było liczyć na obfite plony, ale ci mężczyźni byli rybakami, co zresztą nietrudno zrozumieć.

Strumienie płynące przez równinę zapewne unosiły do jeziora dużo roślinności, mogącej stanowić pożywienie dla ryb. I rzeczywiście było ich tam pod dostatkiem, a to umożliwiało rozkwit rybołówstwa. Piotr i Andrzej byli z zawodu rybakami, podobnie jak Jakub i Jan, synowie rybaka Zebedeusza (Mateusza 4:18-22; Łukasza 5:2-11).

Połowów często dokonywano za pomocą niewodu, zarzucanego z łodzi. Kiedy Jezus podszedł do Piotra i Andrzeja, zastał ich właśnie przy tej czynności. Niewód, czyli długą sieć rybacką, rozpościerano na kształt półkola. Drewniane pływaki podtrzymywały górną krawędź, natomiast ciężarki, pozawieszane wzdłuż dolnej krawędzi, naprężały sieć w kierunku dna. W taki niewód można było złowić mnóstwo ryb. Następnie wciągano go do łodzi lub na płytsze wody, a potem opróżniano na brzegu. Ryby nadające się do jedzenia oddzielano od niejadalnych. Warto zwrócić uwagę na dokładność szczegółów, opisanych w Łukasza 5:4-7 i Jana 21:6-11. Czy pamiętasz, że Jezus wspomniał o tym sposobie łowienia ryb w swej przypowieści o niewodzie? (Mateusza 13:47-48). A z Ewangelii według Mateusza 4:21 wynika, że rybacy często musieli poświęcać sporo czasu na reperowanie sieci, które się porwały na skałach lub pod ciężarem złowionych ryb.

Jeżeli miałeś okazję wędrować wzdłuż brzegu jeziora Genezaret, zapewne widziałeś kilka miejsc, mających podobno związek ze służbą Jezusa, na przykład zielone wzgórze, na którym Chrystus miał wygłosić swe słynne kazanie. Nie koliduje to ze sprawozdaniami ewangelicznymi, ponieważ Jezus faktycznie przebywał wtedy w pobliżu równiny Genezaret (Mateusza 5:1 do 7:29; Łukasza 6:17 do 7:1).

Natomiast inne miejsce nie odpowiada opisowi biblijnemu. Chodzi o kościół, wybudowany rzekomo tam, gdzie Jezus siedmioma bochenkami chleba i kilkoma rybami nakarmił 4000 ludzi (Mateusza 15:32-38; Marka 8:1-9). Marek nie umiejscawia tego wydarzenia na równinie Genezaret, lecz na „obszarze Dekapolu, a więc po drugiej stronie jeziora, ponad 11 kilometrów dalej (Marka 7:31).

Mateusz i Marek podają, że po dokonaniu tego cudu, Jezus udał się łodzią do Magadanu, czyli Dalmanuty (Mateusza 15:39; Marka 8:10). Bibliści kojarzą tę nazwę z miejscowością Magdala (Migdal), która znajdowała się nieco na południe od równiny Genezaret, w pobliżu Tyberiady. Jak informuje The Macmillan Bibie Atlas (Atlas biblijny Macmillana), Magdala „słynęła z przetwórstwa rybnego”. Obfite połowy w tej części jeziora z pewnością mogły sprawić, iż było to intratne zajęcie.

Rzecz ciekawa, kiedy w latach 1985 i 1986 susza spowodowała obniżenie poziomu wody w Morzu Galilejskim, odsłaniając w pewnych miejscach jego dno, w pobliżu równiny Genezaret dwóch mężczyzn znalazło szczątki starożytnej łodzi rybackiej. Archeologom udało się zrekonstruować tę drewnianą łódź, pochodzącą mniej więcej z okresu, gdy po tych okolicach wędrował Jezus.

topStrażnica nr 1, z 1 stycznia 1992