Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Drzewo figowe — pozory mylą

figowiec

„NIGDY nie można wierzć pozorom” — oznajmił irlandzki dramaturg Richard Sheridan. Sprawdza się to zarówno na ludziach, jak i na drzewach.

Pewnego dnia, pod koniec marca roku 33 n.e. Jezus Chrystus, wędrując ze swymi uczniami z Betami do Jeruzalem, ujrzał drzewo figowe. Było całe okryte listowiem, ale z bliska okazało się, że nie ma na nim żadnych owoców. Jezus powiedział, więc, do niego: „Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada” (Marka 11:12-14).

Dlaczego Jezus przeklął owo drzewo, skoro jak wyjaśnia Marek, „nie była to (…) pora na figi”? (Marka 11:13). Otóż, jeśli figowiec puszcza liście, zazwyczaj wydaje też wczesne owoce. O tej porze roku liście na drzewie figowym były czymś niecodziennym. Ale widząc je, Jezus słusznie mógł się spodziewać, że znajdzie na nim także figi. (Zobacz zdjęcie powyżej). Okoliczność, że drzewo rodziło tylko liście, oznaczała, iż jest bezużyteczne. Jego wygląd był mylący. Ponieważ drzewa owocowe były opodatkowane, więc jeśli któreś nie wydawało plonów, przynosiło straty finansowe i musiało zostać wycięte.

Jezus posłużył się tym niepłodnym figowcem do zilustrowania ważnej lekcji, dotyczącej wiary. Następnego dnia jego uczniowie byli zaskoczeni, iż drzewo już uschło. Jezus wyjaśnił: „Miejcie wiarę w Boga! (…) Wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam” (Marka 11:22-24). Uschłe drzewo figowe nie tylko zobrazowało potrzebę modlenia się z wiarą, ale także unaoczniło, co się stanie z narodem, któremu brak wiary.

Kilka miesięcy wcześniej Jezus przyrównał naród Żydów do figowca, który od trzech lat nie wydawał owoców i gdyby to się nie zmieniło, miał być wycięty (Łukasza 13:6-9). Przeklinając drzewo figowe zaledwie cztery dni przed swą śmiercią, Jezus ukazał, że Żydzi jako naród nie wydali owoców odpowiadających skrusze, toteż czekała ich zagłada. Chociaż sprawiali wrażenie zdrowych — podobnie jak figowiec — to jednak, po dokładniejszym zbadaniu, okazało się, iż brak im wiary, co w końcu doprowadziło do odrzucenia Mesjasza (Łukasza 3:8-9).

W Kazaniu na Górze Jezus ostrzegał przed „fałszywymi prorokami” i powiedział: „Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich” (Mateusza 7:15-20). Te słowa Jezusa oraz doniesienie o przeklęciu drzewa figowego wyraźnie dowodzą, że musimy zachować czujność duchową, ponieważ czasami pozory mylą również w sensie religijnym.

topStrażnica nr 22, z 15 listopada 1992