Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Dlaczego „BIADA CI CHORAZYNIE”?

Chorazyn

CHYBA nie chciałbyś, by Bóg ogłosił, że czeka się nieszczęście! Zastanów się, więc, jak mogli czuć się Żydzi, mieszkający w trzech miastach galilejskich, gdy Syn i Sędzia Boży zawołał:

„Biada ci, Chorazynie! Biada ci, Betsaido! Gdyby bowiem w Tyrze i Sydonie miały miejsce potężne czyny, jakie się zdarzyły u was, dawno by już okazywały skruchę w worach i w popiele. Dlatego powiadam wam: Znośniej będzie Tyrowi i Sydonowi w Dniu Sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, (…) zstąpisz do Hadesu” (Mateusza 11:21-23).

Powyższe zdjęcie przedstawia właśnie jedno z tych miast — Chorazym. Co, zatem, powinniśmy wiedzieć o Chorazymie?.

mapa

Zwróćmy uwagę na położenie starożytnego Chorazymu. Ruiny tego miasta widać na pierwszym planie, zamieszczonego tu zdjęcia. A teraz spójrzmy trochę dalej, na drzewa rosnące nad północnym brzegiem Jeziora Galilejskiego. Właśnie tam, jakieś 3 kilometry od Chorazynu, leżało Kafarnaum. Zdjęcie to zostało wykonane z samolotu, dlatego teren wydaje się prawie płaski. W rzeczywistości, jednak, Chorazyn położony był na wzgórzach, jakieś 270 metrów nad poziomem jeziora.

Warto tez wiedzieć, że w podobnej odległości od Kafarnaum, idąc brzegiem jeziora, leżała Betsaida. A zatem, ganiąc te trzy miasta, Jezus skupił uwagę na niewielkim obszarze, wokół ośrodka swej działalności w Galilei (Mateusza 4:13; Marka 2:1; Łukasza 4:31). Dlaczego zapowiedział im biada?

Jezus z apostołami spędził w tej okolicy sporo czasu i dokonał tutaj wielu potężnych czynów. Nie opodal Betsaidy cudownie nakarmił ponad 5000 ludzi oraz przywrócił wzrok niewidomemu (Marka 8:22-25; Łukasza 9:10-17). W Kafarnaum lub gdzieś w pobliżu uczynił między innymi co następuje: na odległość uleczył chorego chłopca, uzdrowił mężczyznę opętanego przez demona, umożliwił chodzenie człowiekowi sparaliżowanemu oraz wskrzesił córkę przełożonego synagogi (Maraka 2:1-12; 5:21-43; Łukasza 4:31-37; Jana 4:46-54). Chociaż w Biblii nie wyliczono dokładnie, jakie potężne czyny wiążą się z Chorazynem, to jednak z Ewangelii według Mateusza 11:21 wynika, iż również w tym mieście lub najbliższej okolicy Jezus dokonywał cudów. Niestety, mieszkańcy Chorazynu nie okazali skruchy ani nie uwierzyli, że jest Mesjaszem, wspieranym przez Boga.

Dlaczego mieszkańcy Chorazynu pozostali obojętni? Wyjaśnienie tej zagadki być może odkrywają bazaltowe kamienie, znalezione przez archeologów wśród ruin tego miasta, datowanych na III wiek naszej ery. Należą do nich szczątki synagogi w centrum Chorazynu oraz resztki pobliskich dzielnic mieszkalnych. Na szeregu kamiennych bloków, z których była zbudowana synagoga, widniały niezwykłe płaskorzeźby. Co przedstawiały? Postacie z mitologii greckiej, na przykład Meduzę z wężami zamiast włosów oraz centaura — na wpół mężczyznę, na wpół konia. Dlaczego przywódcy żydowscy w Chorazynie pozwolili wyryć na ścianach swej synagogi takie ozdoby, skoro judaizm powinien ostro potępiać wszelkie bałwochwalcze rzeźby?

Chorazyn

Istnieje teoria, według której „mieszkańców tej okolicy tradycyjnie cechował liberalizm”, wobec czego Jezus liczył tam na dobry posłuch (The World of the Bible z wydawnictwa Educational Heritage.Inc.,Nowy Jork 1959,tom 5, str. 44). Jeżeli jednak te fryzy w synagodze w jakimś stopniu rzucają światło na postawy, panujące za dni Jezusa, to najprawdopodobniej większość mieszkańców Chorazynu nie była zbytnio zainteresowana oddawaniem czci „Ojcu duchem i prawdą” (Jana 4:23). Dowiedli tego odrzuceniem Mesjasza, dokonującego cudownych czynów.

Kiedy Jezus wysłał 70 uczniów, ponownie posłużył się hiperbolą, wskazującą na obojętność Chorazynu, Betsaidy i Kafarnaum. Jeżeli nawet Galilejczycy z Chorazynu — dobrze znający Jezusa i zaznajomieni z jego potężnymi dziełami — nie zareagowali przychylnie, to uczniowie nie powinni się dziwić, gdy mieszkańcy innych miast, w których mieli głosić, także ich nie przyjmą (Łukasza 10:10-15).

Kiedy, więc, rozmyślamy nad opustoszałymi ruinami Chorazynu, nad tymi blokami czarnego bazaltu, powinniśmy wziąć sobie do serca przestrogę, jaką stanowi biada, zapowiedziane przez Jezusa. Kto nie okaże skruchy i nie zareaguje na dzieło Boże, prowadzone przez Jego lud, tego czeka poniżenie i żałosna przyszłość.

topStrażnica nr 13, z 1 lipca 1989