Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Rok 1492 słynący nie tylko odkryciami


Krzysztof Kolumb

CZYM się wyróżnił w dziejach ludzkości rok 1492? Zwykle pamięta się, że w tym właśnie roku Krzysztof Kolumb wyruszył z Hiszpanii na zachód i odkrył Nowy Świat. Jednakże w książce The Conquest of Paradise (Podbój Raju) Kirkpatrick Sale przypomina ten rok z innych względów:

„Dnia 2 sierpnia 1492 roku, na dzień przedtem, nim Colón [Kolumb] wypłynął z Palos [Huelva w Hiszpanii], minął ostateczny termin wypędzenia z Hiszpanii całej ludności żydowskiej. Zgodnie z dekretem królewskim (…) wszyscy Żydzi, bez względu na wiek, stan czy pozycję, mieli natychmiast udać się na wygnanie. Według najbardziej wiarogodnych ocen jakieś 120 do 150 tysięcy ludzi zmuszono do porzucenia do mów i pól, które od pokoleń, a niekiedy od stuleci należały do ich rodzin;



pozwolono im zabrać ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy osobiste — wyłączając jednak złoto, srebro, klejnoty i pieniądze, które musieli zostawić dla [katolickiej] korony i jej sług”.

Według książki Sale'a, rok ten zapisał się w historii z powodu jeszcze jednego niesławnego wydarzenia:

„W nocy, 10 sierpnia 1492 roku, Rodrigo de Borja z hiszpańskiej gałęzi słynnego rodu Borgiów, wspierany potęgą i pieniędzmi Ferdynanda Aragońskiego, posługując się siłą argumentów, przekupstwem, groźbą i szantażem utorował sobie drogę do urzędu najwyższego kapłana, Namiestnika Chrystusa i papieża Kościoła Rzymskiego, przybierając imię Aleksandra VI. Ten wielki bogacz, bezwstydnie prowadzący rozpustne życie, był mimo swych świętych ślubów ojcem bliżej nieznanej liczby dzieci zarówno w Kastylii, jak i w Rzymie — między innymi Cezara i Lukrecji (…)



i już współcześni widzieli w nim ucieleśnienie ówczesnego papiestwa, które po stuletnim okresie schyłkowym osiągnęło dno upadku moralnego.
Jego pontyfikat wyróżniał się (…) jawnym sprzedawaniem lukratywnych urzędów kościelnych najbogatszym i najbardziej skorumpowanym członkom świętej kurii, jak również jego własnymi nadużyciami, a wśród nich przekupstwem, miłostkami, utrzymywaniem metres w pałacu i czytaniem na głos dzieł pornograficznych pochodzących z biblioteki papieskiej”
(The Conquest of Paradise, strony 13 i 16).

[zob. artykuł, pt.: Aleksander VI w uStroniu]
top
Zobacz, w dziale biblijnym uStronia — jak drastycznie rózni się Słowo Boże od nauczania Kościoła

Czy Kościół katolicki naucza Biblii? — dowiesz się o tym w dziale BIBLIA, uStronia Rumburaka