Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

La ROCHELLE - mordercza wojna religijna

La Rochelle Dzisiejsze zakątki La Rochelle swym urokiem przesłaniają wspomnienia dawnych strasznych dziejów miasta.
La Rochelle cieszy się opinią najpiękniejszego miasta portowego Francji. Ale w 1628 roku, w cieniu jego rzadkiej urody murów, rozegrał się jeden z najstraszniejszych epizodów wojen religijnych Europy.

PORTOWE miasteczko La Ro chelle i położona u jego wybrzeży niewielka wyspa, o nazwie Ré, były na początku XVII wieku schronieniem hugenotów, którzy jako innowiercy usiłowali stawiać czoła prześladowaniom wszechwładnego Kościoła katolickiego.

Uwarunkowania naturalne stwarzały im spore szanse: dostęp od strony lądu łatwo było mieć pod kontrolą, natomiast wejścia do portu broniły dwie potężne czternastowieczne wieże - Tour Saint Nicolas i Tour de la Chaine. Jako „wizytówkę” La Rochelle także obecnie udostępnia się je zwiedzającym. Do dziś zachował się również ciężki łańcuch, który na noc rozpinano u wejścia do portu między wieżami.

Obrona okazała się skuteczna: wojska katolickiego kardynała Richelieu nie były w stanie zdobyć miasta szturmem. Przystąpiły, więc, do długotrwałej blokady, aby wziąć mieszkańców głodem. Usypano nawet groblę w środku zatoki, uniemożliwiając sprzymierzonym z hugenotami Brytyjczykom dostawy żywności od strony morza.

Ostatecznie fanatyczny „książę Kościoła”, kardynał Richelieu, odniósł kontrowersyjny sukces militarny: spośród 28.000 mieszkańców La Rochelle, blokadę przeżyło zaledwie 5.000.

top
[zob. w uStroniu:]
Wojny religijne we FrancjiWojny religijneEdykt nantejskiMarcin LuterPochodnia HusaWaldensiKatarzy